Persondata - kend reglerne - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:eu-persondataforordningen-kend-reglerne
ConferenceId:1196018---OPERSONAL
Event:

Persondata - kend reglerne

Målgruppe for kurset:
Ansatte som udpeges til at varetage opgaver på databeskyttelsesområder i virksomhederne, enten som formel "data protection officer (DPO´er) eller uformel chief privacy officer (CPO), og ansatte som i øvrigt arbejder med virksomhedens persondata, uanset om det er inden for HR, kunderegistreringer,  ledelse, lønområdet eller IT. Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Kort om kurset:
Reglerne for behandling af  personoplysninger træder i kraft i maj 2018.

De nye meget omfattende krav fra EU om håndtering af personoplysninger betyder, at alle danske virksomheder allerede nu skal forberede sig på de nye krav. Virksomheder, som ikke har styr på reglerne, risikerer at blive mødt med bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning.

På dette kursus gennemgås reglerne i forordningen med særlig fokus på de nyskabelser som forordningen medfører for alle virksomheder, herunder offentlig myndighed.

Hovedpunkter:
 • Principperne i den ny forordning
 • Den ny persondatalov (databeskyttelsesloven)
 • Persondata i ansættelsesretten - ny regler
 • Nye krav til virksomhedens håndtering af personoplysninger
 • Nye principper om "privacy by design" – persondata tænkes ind i tekniske løsninger
 • Nye principper om "privacy by default" – nye principper for høj databeskyttelse
 • Nye krav til virksomhedens IT struktur
 • Nye krav om hurtig rapportering til datatilsynet og de berørte ved datasikkerhedsbrister
 • Om retten til at blive glemt og få slettet oplysninger
 • Nye krav til dokumentation af sikker beskyttelse af persondata (DPIA)
 • Nye bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens omsætning
 • Nye krav om ansættelse af personer som skal sikre at ny lovgivning bliver overholdt (Data Protection Officer)
 • Hvordan virksomheder bør forankre ansvaret for databeskyttelse i virksomheden (DPO – ansvaret) – ctr. outsourcing af databeskyttelsesansvaret
 • Hvilket ansvar hviler der på DPO´eren
 • Når persondata varetages af ”eksterne” databehandlere og de øgede krav til disse kontrakter 
 • Datatilsynet - deres rolle med den ny forordning
Databeskyttelsen vedrører alle oplysninger om personer uanset om der er tale om ansatte, kundeforhold, leverandørforhold, oplysninger om samarbejdspartnere mv.  

Et flertal af kunder der vælger kurset ”Persondataforordningen - kend reglerne” vælger også:

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.


Persondata i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. De første bødeforlæg fra datatilsynet lægger op til bøder i millionklassen. Mange hundrede sager er allerede planlagt af tilsynet. På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Kurset har stor relevans for alle ansatte som arbejder med virksomhedens persondata,

Personoplysninger og datasikkerhed

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav. På kurset præsenteres du for en række teknikker og metoder, som skal sikre at behandlingskravene i forordningen efterleves. Kort sagt giver vi indblik i hvordan ”compliance arbejdet” gribes an.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

I vores PERSONDATA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen så virksomhederne lever op til forordningens krav og betingelser, når den træder i kraft 25. maj 2018. Samtidig bliver du opdateret løbende med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: