Den ny ferielov - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:ferieloven
ConferenceId:81307-----OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov - kend reglerne

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og andre ansatte som beskæftiger sig med ferieloven. 

Kort om indhold:
Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.
 
Indhold: 
 • Ny ferielov - med markante ændringer i bla. regler for optjening og afvikling
 • Den ny ferielovs opbygning
 • Principper som videreføres i den ny ferielov
 • Indførelse af samtidighedsferie
 • Ny optjeningsperiode
 • Ny ferieafholdelsesperiode
 • Om muligheden for ferie på forskud
 • Virksomhedslukning
 • Differenceberegning - nye regler
 • Ferietillæg - nye regler
 • Overførsel af ferie - nye regler
 • Fravigelsesmuligheder i loven ved kollektiv overenskomster
 • Ufravigelighed i den ny ferielov
 • Elever og lærlinge - nye regler
 • Feriegodtgørelse af timelønnede - nye indberetningsregler
 • Overgangsregler fra 2019 mellem nuværende og ny ferielov
 • Forhold som er vigtige at overveje inden lovens ikrafttræden
 • Den ny ferielovs betydning for kontrakter og personalehåndbog
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 
 

Den ny ferielov - regler og implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede planlægningen og den praktiske implementering. Kurset har fokus på ferielovsændringerne, hvorfor deltagelse på kurset forudsætter et nogenlunde kendskab til de eksisterende regler.

Løn og Personale 2021/1

Nyheder inden for ferieområdet, herunder reguleringer af feriepengeindberetninger i 2021, barselsreglerne, dagpenge ved sygdom og barsel, personalegoder og skattefri godtgørelser, løntilskudsordninger, SKAT´s fokusområder, GDPR mv. Gennemgang af nye krav til indberetning, når arbejdsgiver bliver omfattet visse "grænseoverskridende" skatteordninger. (DAC6). På kurset samler vi op på aktuelle spørgsmål og temaer - herunder spørgsmål af praktisk art fra kursister.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn og Personale

Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: