Den ny ferielov
>EventDetailsDEV
Conference:ferieloven
ConferenceId:81307-----OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og andre ansatte som beskæftiger sig med ferieloven. 

Kort om indhold:
På det ansættelsesretlige område hører ferielovgivningen til det mest komplicerede. Ny ferielov er offentliggjort og forventes vedtaget inden årsskiftet. Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens opbygning og indhold. Som en konsekvens af den kommende ny ferielov, vil der på kurset blive lagt særlig vægt på de ændringer som kommer. Der er tale om en helt ny ferielov, hvor reglerne for optjening og afvikling ændres radikalt. Det betyder at virksomheder i god tid inden ikrafttræden skal foretage de nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter, ligesom årsregnskabet bliver berørt. 
 
Indhold: 
 • Ny ferielov - med markante ændringer i bla. regler for optjening og afvikling
 • Grundigt kendskab til ferielovens opbygning og indhold
 • Indsigt i områder som erfaringsmæssigt er problemfyldte
 • Særlige fridage med ret til at holde fri
 • Håndtering af ferie ved ind- og udstationering
 • Gennemgang af de nyeste regler, domme og afgørelser
 • Ny vigtig bekendtgørelse om hvem der er omfattet af ferieloven
 • Ferieaftalen på det statslige og kommunale område inddrages efter behov

Feriereglerne herunder særlige fridage med ret til at holde fri:
 • Lovens dækningsområde - hvem er omfattet og hvor gælder ferieloven?
 • Om retten til ferie, feriefridage og andre særlige fridage  
 • Erstatningsferie: hvilke betingelser skal være opfyldt for at erstatningsferie kan opnås?
 • Afvikling af ferie, herunder om hovedferie - om overførsel af ferie - om fravigelsesmuligheder mv.
 • Ferie- og varslingsregler, herunder om muligheden for arbejdsgiver at fravige varslingsregler
 • Optjening af ferie - optjeningsprincippet - hvilke regler gælder? 
 • Ferieregler og bonusordninger, herunder om periodisering bonus – særligt relevant ved fratrædelse
 • Modregning i feriepenge – hvornår og hvordan kan det lade sig gøre? 
 • Særligt om ferie under udstationering
 • Særligt om ferieafholdelse i forbindelse med opsigelse - herunder ved fritstilling
 • Periodisering af feriepenge henover årsskiftet
 • Forfaldstidspunkt for betaling af feriegodtgørelse - nye regler for indbetaling
 • Samtidighedsferie for nøglemedarbejder - hvordan fungerer disse regler?
 • Begrænsning i arbejdsgivers mulighed for at anse ferie for afholdt i fritstillingsperiode - nye regler
 • Feriereglerne og deltidsansættelse
 • Få et overblik over, hvordan reglerne er for ledelse, funktionærer og timelønnede og hvordan de udmønter sig i praksis
 • Udbetalingsmuligheder til ansatte, som ikke afholder ferie
 • Forholdet mellem sygdom og ferie - sygeferiegodtgørelsesreglerne
 • Løntræk ved ferieafholdelse uden optjent ferie
 • Feriehindringer, uhævede feriepenge, feriepenge og efterløn og forældelsesregler
 • Samspillet mellem barselsreglerne og feriereglerne, herunder optjening af ret til ferie med løn under barsel
 • Feriepengeforpligtelse i regnskabet

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 
 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DELACOUR

Løn & Personale 2018

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov offentliggjort, den ny persondatalov, ny barselsdagpengeregler fra nytår, den ny persondataforordning og personaleadministrationen, ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Timelønnede og deres ansættelsesforhold

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger som knytter sig til ansatte på timeløn, herunder vikaransættelser, studentermedhjælpere mv. Gennemgangen vil både tage hensyn til problemområder inden og uden for overenskomstområdet, det statslige, kommunale– og private område. Betydningen af den ny ferielov for timelønnede ansatte - feriegodtgørelse (feriekort og feriekontoordningen).

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp:
"Stor tak til Jon for et inspirerende kursus. Jeg har allerede i dag konkret kunnet bruge information, som jeg fik fra kurset og som jeg ikke af mig selv ville have søgt."
Elsa Knudsen,
Ingersoll Rand Security Technologies