Feriereglerne - særlige forhold - Tilmeld dig spændende kursus her
EventDetailsDEV
Conference:ferieloven_saerlige_forhold
ConferenceId:6378852---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_05_24
EventId:6378862---OPERSONAL

Feriereglerne - særlige forhold

På dette kursus gennemgås de særlige forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov har givet anledning til. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kurset ”ferieloven – almindelige forhold” – eller tilsvarende kursus.

Indhold:

 • Rækkefølgen for ferieoptjeningen
 • Hvad må en ny arbejdsgiver spørge en nyansat medarbejder om vedrørende med ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver
 • Ferielovens dokumentationskrav – og risiko for arbejdsgiver og lønmodtager ved mangelfuld dokumentation
 • Hvad sker der, hvis de første 4 ugers optjent ferie, ikke bliver holdt
 • Hvem har ansvaret for manglende afholdelse af ferie – arbejdsgiver eller lønmodtager
 • Betydningen af feriepligt ved arbejdsgiverskifte når ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der nu er ophørt
 • Ferieafholdelse ved turnus
 • Afholdelse af decimalferiedage
 • Hvilke konkrete aftaler kan man indgå på ferierettens område på den enkelte arbejdsplads
 • Udbetaling af overført ferie, der ikke er afholdt inden fratræden
 • Overførsel af ferie - dokumentationskrav
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger – dokumentationskrav
 • Hvordan tilrettelægges ferie i forhold til de nye barselsregler 
 • Ændring af allerede fastlagt ferie
 • Udbetaling af optjent ferie, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet
 • Ferieafholdelse under virksomhedslukning
 • Ferieafholdelse under opsigelse og fritstilling
 • Konkrete eksempler og afklaring på fortolkningsspørgsmål ved tilrettelæggelse af ferie i en opsigelsesperiode
 • Ferieafholdelse og sygdom
 • Ferieafholdelse, strejke og lockout
 • Ferieafholdelse og andre feriehindringer
 • Elever – de særlige forhold der gælder
 • Hvad er arbejdsmarkedets feriefonds opgaver og hvordan foregår et kontrolbesøg
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Den ny ferielov og barselsreformen - ajour

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen (regeringens lovprogram 2023). Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.

Ferieloven - almindelige regler

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielovs almindelige regler. Herunder om ferieretten, optjening af ferie, ferieafholdelse, ferie på forskud, varslingsbestemmelser etc.

Feriereglerne A-Z

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielov. Kurset afholdes over to dage med en gennemgang af ferielovens "almindelige" regler på dag 1 og de særlige forhold og specielle problemstillinger, som der er skabt med den ny ferielov - på dag 2. Dagene kan tages enkeltvis.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

24. maj
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

04. maj
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: