Feriepenge til indefrysning - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:feriepenge_og_indberetning_i_overgangsperioden
ConferenceId:4846259---OPERSONAL
Event:

Feriepenge til indefrysning og miniferieåret

Kurset har fokus på overgangsreglerne i forbindelse med den nye ferielov og særlige forhold i ferieloven, som har givet anledning til spørgsmål og uklarheder. Ny bekendtgørelse om indberetning af feriepenge er netop offentliggjort (juli 2020) og giver svar på mange af de hidtil uafklarede spørgsmål til indberetning i overgangsperioden, korrektion af indberetninger, herunder korrektion efter indberetningsperiodens udløb. Coronasituationen giver en række konsekvenser på ferieafholdelse i miniferieåret og efter den 1. september 2020. Om relevante overvejelser i denne sammenhæng.

 Deltagelse på kurset forudsætter et godt kendskab til feriereglerne. Det er f.eks. en fordel hvis du allerede på nuværende tidspunkt har deltaget på kursus om den ny ferielov, da dette kursus følger op på uklarheder og særlige forhold med den ny ferielov i tillæg til de komplicerede overgangsregler.

Udvalgte hovedpunkter:
 • Ny bekendtgørelse - juli 2020 - om indberetning mv. af feriepenge
 • Om rettelser og korrektioner i og efter indberetningsperiodens udløb
 • Indberetning for direktør hvis ferieloven er aftalt
 • Hvad påser lønmodtagernes feriemidler( fonden) i forbindelse med indberetningen?
 • Periodisering af indefrysningsbeløb - herunder bonusbetalinger - hvilke regler gælder?
 • Hvad sker der hvis arbejdsgiver indberetter for sent?
 • Arbejdsgiver risikerer at der ikke kan ændres i indberetningen - vigtige frister skal overholdes -fristerne og deres betydning bliver gennemgået
 • Hvornår bliver lønmodtagerne hørt om arbejdsgivers indberetning?
 • Hvad sker der hvis lønmodtager er uenig i det der er indberettet af arbejdsgiver?
 • Korrektioner og efterfølgende indberetninger efter 31. december 2020
 • Hvornår  bliver feriepengene første gang indekseret/forrentet?
 • A conto indbetaling til lønmodtagernes feriemidler hvis man vil slippe for forrentning/indeksering - faldgruber hvis man betaler et for stort beløb a conto
 • Modregning i offentlige ydelser når pengene udbetales
 • Hvad sker der med pension beregnet på grundlag af feriegodtgørelse optjent i overgangsåret?
 • Hvad sker der hvis lønmodtager afgår ved døden og der allerede er indberettet
 • Særlige problemer for elever
 • Hvad sker der hvis eleven ikke holder sin ferie i overgangsperioden?
 • Forsinkede efterreguleringer f.eks. bonus og provision - problemer ifm. indberetningen
 • Regler om arbejdsgivers betaling af bidrag til fonden
 • Regler om indeksering/forrentning af feriemidler som arbejdsgiver har beholdt
 • Forskellen i indberetning for forskellige lønmodtagergrupper- funktionær og timelønnede -fratrådte og ikke fratrådte medarbejdere 
 • Lønperiode der strækker sig på begge sider af 1. september 2020
Den ny ferielov - opfølgning på særlige problemstillinger
  • Miniferieperionden  - 1. maj til 30. september 2020 - problemstillinger
  • Coronaen og ferieafholdelse i miniferieåret og efter den 1. september
  • Overførsel af den 5 ferieuge
  • Udbetaling af optjent ferie ud over 4 uger, der ikke er aftalt  overført
  • Feriedifferenceberegning og afregning af ferietillæg 
  • Problemstilling i forhold til hvordan man  som arbejdsgiver kan reservere tilstrækkelig hovedferie, når hovedferien pga. den nye lov ligger sidst i ferieåret
  • Varsling af  ferie afholdt i en opsigelsesperiode når ferien endnu ikke er (fuldt ) optjent  på  det tidspunkt hvor opsigelsen afgives
  • Skattemæssige konsekvenser i overgangsperioden for lønmodtagere og arbejdsgivere
  • Regnskab og periodisering af feriepengeforpligtelser
  • Særlige forhold i ferieloven som har givet anledning til tvister, f.eks. håndtering af elevforhold
   

  Den ny ferielov

  Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens regler - det vil sige "den ny ferielov" i sin helhed. Du lærer om lønmodtagerens rettigheder, ferielovens systematik, hvilke regler som kræver aftale, hvad der gælder ved opsigelse, krav til feriens placering mv. Kurset forudsætter kun et almindeligt kendskab til feriereglerne, og er meget velegnet hvis du ønsker en gennemgang af de nye regler i ferieloven i sammenhæng med ferielovens øvrige regler.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Løn og Personale

  Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

  Relateret netværk - HR - Jura

  Som medlem af vores HR-Jura-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Netværket faciliteres af et netværksteam af fagspecialister på 4 årlige netværksmøder.

  Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: