Feriereglerne A-Z - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:feriereglerne_az
ConferenceId:6378826---OPERSONAL
Event:vejle_2023_05_16
EventId:6378837---OPERSONAL

Feriereglerne A-Z

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie.

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielov. Kurset afholdes over to dage med en gennemgang af ferielovens "almindelige" regler på dag 1 og de særlige forhold og specielle problemstillinger på dag 2, der er skabt med den ny ferielov. Dagene kan tages enkeltvis.

Kurset afholdes over to dage:

Dag 1: Ferieloven – almindelige regler

Dag 2: Ferieloven – særlige forhold

Hver dag kan tages enkeltvis.


Indhold:
 
Dag 1: Gennemgang af de almindelige regler
 
Herunder om ferieretten, optjening af ferie, ferieafholdelse, ferie på forskud, varslingsbestemmelser etc. Ferielovens hovedregler og principper

 • Optjening af ret til betalt ferie
 • Ferielovens fravigelsesmuligheder
 • Forholdet til ferieaftaler og overenskomster
 • Ferieafholdelse og ferieafholdelsesperioden
 • Rammerne for feriens placering
 • Varsling af ferie
 • Ret til ferie uden betaling fra arbejdsgiveren
 • Løn under ferie
 • Feriegodtgørelse
 • Ferietillæg
 • Aftale om afholdelse af betalt ferie på forskud
 • Sygeferiegodtgørelse
 • Aftale om overførsel af ferie ud over 4 uger
 • Overførsel af ferie op til 4 uger ved feriehindringer
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Udbetaling af ferie ved fratræden
 • Indberetning og indbetaling til FerieKonto
 • Feriebetaling modtaget med urette
 • Uhævet feriebetaling

Dag 2: Ferieloven – særlige forhold
  
Herunder gennemgås de særlige forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov har givet anledning til. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kurset ”ferieloven – almindelige forhold” – eller tilsvarende kursus.

Indhold:

 

 • Rækkefølgen for ferieoptjeningen
 • Ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver – hvad må man spørge om
 • Hvad er arbejdsmarkedets feriefonds opgaver og hvordan foregår et kontrolbesøg
 • Ferielovens dokumentationskrav – og risiko for arbejdsgiver og lønmodtager ved mangelfuld dokumentation
 • Hvad sker der, hvis de første 4 ugers optjent ferie, ikke bliver holdt
 • Hvem har ansvaret for manglende afholdelse af ferie – arbejdsgiver eller lønmodtager
 • Betydningen af feriepligt ved arbejdsgiverskifte når ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der nu er ophørt
 • Hvad må en ny arbejdsgiver spørge en nyansat medarbejder om vedrørende med ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver
 • Ferieafholdelse ved turnus
 • Afholdelse af decimalferiedage
 • Hvilke konkrete aftaler kan man indgå på ferierettens område på den enkelte arbejdsplads
 • Udbetaling af overført ferie, der ikke er afholdt inden fratræden
 • Overførsel af ferie - dokumentationskrav
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger – dokumentationskrav
 • Hvordan tilrettelægges ferie i forhold til de nye barselsregler 
 • Ændring af allerede fastlagt ferie
 • Udbetaling af optjent ferie, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet
 • Ferieafholdelse under virksomhedslukning
 • Ferieafholdelse under opsigelse og fritstilling
 • Konkrete eksempler og afklaring på fortolkningsspørgsmål ved tilrettelæggelse af ferie i en opsigelsesperiode
 • Ferieafholdelse og sygdom
 • Ferieafholdelse, strejke og lockout
 • Ferieafholdelse og andre feriehindringer
 • Elever – de særlige forhold der gælder
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Den ny ferielov og barselsreformen - ajour

På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen (regeringens lovprogram 2023). Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.

Ferieloven - almindelige regler

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af den ny ferielovs almindelige regler. Herunder om ferieretten, optjening af ferie, ferieafholdelse, ferie på forskud, varslingsbestemmelser etc.

Feriereglerne - særlige forhold

På dette kursus gennemgås de særlige forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov har givet anledning til. Kurset kan med fordel tages i forlængelse af kurset ”ferieloven – almindelige forhold” – eller tilsvarende kursus.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

03. maj -
04. maj
Vejle
2 dage
DKK 9.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 3.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

09. maj -
10. maj
Hovedstaden

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: