Den ny ferielov - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:feriereglerne_et_grundkursus
ConferenceId:4574732---OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov

Målgruppe:
Ledere, mellemledere og andre ansatte som beskæftiger sig med ferieloven. 

Kurset giver en bred gennemgang af ferielovens regler - det vil sige "den ny ferielov" i sin helhed. Du lærer om lønmodtagerens rettigheder, ferielovens systematik, hvilke regler som kræver aftale, hvad der gælder ved opsigelse, krav til feriens placering mv. Kurset forudsætter kun et almindeligt kendskab til feriereglerne. Kurset er meget velegnet hvis du ønsker en gennemgang af de nye regler i ferieloven i sammenhæng med ferielovens øvrige regler.

 

Indhold: 

Ferielovens systematik

Formålet med ferieloven

Hvem er omfattet af ferieloven

Retten til ferieafholdelse

 • Optjeningsprincipper
 • Ferieafholdelse
 • Mulighed for ferie på forskud
 • Rammerne for feriens placering
 • Varsling af ferie
 • Når virksomheden holder lukket
 • Ferie under opsigelse/fritstilling
 • Ferie og sygdom
 • Andre feriehindringer
 • Ret til ferie uden betaling fra arbejdsgiver

Retten til betalt ferie

 • Betaling under ferien
  • Ferie med løn
  • Feriegodtgørelse
  • Sygeferiegodtgørelse

Overskydende ferie

 • Aftale om overførsels af ferie
 • Aftale om udbetaling af ferie
  • Den 5. ferieuge
  • Når der er feriehindringer
  • Ved fratræden

Indberetning og indbetaling til ferieKonto

Udbetaling af ferie til lønmodtager   


 

Den ny ferielov - regler og implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. Kurset har som formål at gennemgå de særlige områder i ferieloven, hvor arbejdsgiver allerede nu bør forberede planlægningen og den praktiske implementering. Kurset har fokus på ferielovsændringerne, hvorfor deltagelse på kurset forudsætter et nogenlunde kendskab til de eksisterende regler.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: