Fleksible ansættelsesforhold - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:fleksible_ansaettelser
ConferenceId:2192538---OPERSONAL
Event:storkoebenhavn_2022_06_06
EventId:5743373---OPERSONAL

Fleksible ansættelsesforhold

Coronakrisen har sat skub i virksomheders ønsker om et fleksibelt arbejdsmarked og dermed fleksible ansættelser. Virksomheder har under kriser behov for at kunne skrue op og ned for aktiviteten.

Kurset har som formål at sætte fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række ”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng. Kurset berører kort de skattemæssige afgrænsninger man skal være særlig opmærksom på ved ansættelse af "fleksibel arbejdskraft". 


”Freelancebaseret ansættelser” – muligheder og afgrænsninger   

 • Hvornår er der tale om ”freelancebaseret ansættelse”, honorarmodtagere
 • Sondringen mellem ”freelancebaseret ansættelse” og almindelige ansættelse
 • Ansættelsesretlige minimumskrav
 • Deltidsansættelser, korttidsansættelser, projektansættelser, vikaransættelser mv. - afgrænsninger
 • Mulighederne for ”ansættelsesretligt” at skrue op og ned for aktiviteten ved valget mellem ansættelsesformerne
 • Krav til kontrakter og eksempler på kontrakter
 • Pas på "skatten" - de skattemæssige afgrænsninger af ansættelsesforhold


Tidsbegrænsede ansatte

 • Hvornår er der tale om en tidsbegrænset ansættelse?

 • Under hvilke betingelser kan forlængelse ske?

 • Er fleksjobbere omfattet af reglerne?

 • I hvilket omfang kan man have forskellige løn og ansættelsesvilkår for tidsbegrænsede ansatte i forhold til fastansatte?

 

Muligheder og krav som knytter sig til den fleksible ansættelse  

 • Hvilke særlige regler gælder for deltidsansatte
 • Ligestilling i forhold til almindelig ansættelse
 • Fornyelse af den korttidsansættelser
 • Brugervirksomhedens forpligtelser ved vikaransættelser
 • Vikarbureauets forpligtelser – herunder aflønning som svarer til brugervirksomhedens ordinært ansatte
 • Hvorledes tilrettelægges arbejdstiden i forhold til tilkaldevikarer – hvornår er der tale om afsluttet ansættelsesforhold
 • Ferieregler for den fleksible arbejdskraft                
 • Når medarbejdergrupper tildeles forskellige benefits – diskriminationsproblemstilling

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 

 

  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Aktuel HR Jura

  Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

  Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen

  Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen. På kurset udleveres eksempler på kontrakter og eksempel på personalehåndbog hvor de personalejuridiske dele er ajourført. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

  Opsigelse af medarbejdere

  Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv. Senest diskuteres muligheden for opsigelse som følge er "vaccinemodstand".

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  06. juni 2022
  Storkøbenhavn
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Storkøbenhavn

  Andre datoer

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: