Forskelsbehandling og krænkende handlinger - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:forskelsbehandling
ConferenceId:5465234---OPERSONAL
Event:

Forskelsbehandling og krænkende handlinger

KORT OM KURSET:
Kurset giver indsigt i love og regler, som regulerer forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen, herunder: Ligebehandlingsloven, ligelønsreglerne, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, vejledninger fra arbejdstilsynet om krænkelser på arbejdspladsen. 

 

INDHOLD:

 • Begrebsdefinitioner
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Forskelsbehandling pga. seksuel orientering, religiøst tilhørsforhold, etnicitet og nationalitet
 • Sprogkrav
 • Reglementariske bestemmelser om påklædning ift. diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Ansatte med handicap: arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse
 • Helbredsoplysninger og handicap
 • Forskelsbehandling ift. fleksjobbere, tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte
 • Den delte bevisbyrde
 • Ligebehandlingsloven giver mulighed for at forskelsbehandle kvinder positivt i forbindelse med graviditet og moderskab
 
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen
 • Hvornår bliver adfærd til krænkende handlinger
 • Hvornår ifalder arbejdsgiver ansvar for krænkerens handlinger
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig domspraksis
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Seksuelle krænkelser
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Videregivelse af oplysninger om krænkelsessager fra tidligere arbejdsgiver - hvad siger "reglerne"/GDPR

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
 
 

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Regeringens lovprogram varsler en række nye reglern, herunder lovændringer af sygedagpengereformen. Ny barselsreform er vedtaget med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Refusion af sygedagpenge i forbindelsen med Covid-19. indgår på kurset - i det omfang disse bestemmelser er relevante på kursusdagen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: