Forskelsbehandling og krænkende handlinger - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:forskelsbehandling
ConferenceId:5465234---OPERSONAL
Event:

Forskelsbehandling og krænkende handlinger

KORT OM KURSET:
Kurset giver indsigt i love og regler, som regulerer forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen, herunder: Ligebehandlingsloven, ligelønsreglerne, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, vejledninger fra arbejdstilsynet om krænkelser på arbejdspladsen. 

 

INDHOLD:

 • Begrebsdefinitioner
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Forskelsbehandling pga. seksuel orientering, religiøst tilhørsforhold, etnicitet og nationalitet
 • Sprogkrav
 • Reglementariske bestemmelser om påklædning ift. diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Ansatte med handicap: arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse
 • Helbredsoplysninger og handicap
 • Forskelsbehandling ift. fleksjobbere, tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte
 • Den delte bevisbyrde
 • Ligebehandlingsloven giver mulighed for at forskelsbehandle kvinder positivt i forbindelse med graviditet og moderskab
 
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen
 • Hvornår bliver adfærd til krænkende handlinger
 • Hvornår ifalder arbejdsgiver ansvar for krænkerens handlinger
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig domspraksis
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Seksuelle krænkelser
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Videregivelse af oplysninger om krænkelsessager fra tidligere arbejdsgiver - hvad siger "reglerne"/GDPR

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
 
 

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej. Den 27. oktober 2023 er der kommet ny vejledning om barselsdagpenge, med nyeste praksis fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Der er fremsat nyt lovforslag om nye regler om barselsdagpenge for tvillingeforældre, der træder i kraft 1. maj 2024. Ny vejledning fra STAR om de nye regler om barselsdagpenge til sociale forældre og soloforældre, der træder ikraft fra 1 januar 2024. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af syge -og barselsdagpengespørgsmål.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: