Forskelsbehandling og krænkende handlinger - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:forskelsbehandling
ConferenceId:5465234---OPERSONAL
Event:vejle_2023_04_28
EventId:6312226---OPERSONAL

Forskelsbehandling og krænkende handlinger

KORT OM KURSET:
Kurset giver indsigt i love og regler, som regulerer forskelsbehandling og krænkelser på arbejdspladsen, herunder: Ligebehandlingsloven, ligelønsreglerne, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, vejledninger fra arbejdstilsynet om krænkelser på arbejdspladsen. 

 

INDHOLD:

 • Begrebsdefinitioner
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Forskelsbehandling pga. seksuel orientering, religiøst tilhørsforhold, etnicitet og nationalitet
 • Sprogkrav
 • Reglementariske bestemmelser om påklædning ift. diskrimination
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Ansatte med handicap: arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse
 • Helbredsoplysninger og handicap
 • Forskelsbehandling ift. fleksjobbere, tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte
 • Den delte bevisbyrde
 • Ligebehandlingsloven giver mulighed for at forskelsbehandle kvinder positivt i forbindelse med graviditet og moderskab
 
Krænkelser, chikane og mobning på arbejdspladsen
 • Hvornår bliver adfærd til krænkende handlinger
 • Hvornår ifalder arbejdsgiver ansvar for krænkerens handlinger
 • Et krænkelsesfrit arbejdsmiljø - hvor krænkelser kan føre til afskedigelse - vigtig domspraksis
 • Indførsel af procedurer som understøtter et bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Seksuelle krænkelser
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Videregivelse af oplysninger om krænkelsessager fra tidligere arbejdsgiver - hvad siger "reglerne"/GDPR

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
 
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge er forhandlet på plads mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Refusion af sygedagpenge i forbindelsen med Covid-19. indgår på kurset - i det omfang disse bestemmelser er relevante på kursusdagen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

28. april 2023
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: