Forskelsbehandling og krænkelser på arbejdsmarkedet
EventDetailsDEV
Conference:forskelsbehandlingsloven
ConferenceId:2623110---OPERSONAL
Event:

Forskelsbehandling og krænkelser på arbejdsmarkedet

Kursus om direkte og indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet giver i stigende omfang udfordringer for arbejdsgivere. Ansatte der bliver udsat for forskelsbehandling, har krav på godtgørelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelse og ved afskedigelse. På kurset gives indsigt i de regler og love som regulerer området. Et betydeligt antal retssager både ved de danske domstole, nævn og faglig voldgift har endvidere betydet at retstilstanden er under konstant forandring.

Hvilke regler gælder:
 • Forskelsbehandling pga. køn (ligebehandlingsloven)
 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. (forskelsbehandlingsloven)
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Lovændring fra 1. januar om seksuelle krænkelser
Hovedpunkter på kurset:
 • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
 • De forbudte kriterier
 • Særlige kriterier når der sker personalereduktion
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Hvad skal man være opmærksom på, når der indgås forlig i sagerne
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Hvordan forstår vi begrebet handicap
 • Når arbejdsgiver ikke har viden om handicap
 • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?
 • Bevisbyrdereglerne - særlig bevisbyrder i sager om krænkelser
 • Godtgørelsesniveau
 • Relevant retspraksis fra domstolene og Ligebehandlingsnævnet
 • HR-mæssige tiltag som forebyggelse mod forskelsbehandling, herunder chikane og krænelser

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 3,5 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 

Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU vedtaget i juni 2019 om øremærket forældreorlov til begge forældre. Den 1. januar 2019 er vedtaget nye regler om forbud mod sexchikane og ny vejledning er udstedt. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne på barselsområdet.

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: