Funktionæransatte - kend reglerne - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:funktionaeransatte_kend_reglerne
ConferenceId:4282441---OPERSONAL
Event:

Funktionæransatte - kend reglerne

Kurset indeholder en gennemgang af alle de regler, der er vigtige at kende, når man har funktionæransatte.

Indhold:
 • Funktionærlovens anvendelsesområde – hvilke persongrupper er funktionærer?
 • Når man går fra ikke-funktionæransættelse til funktionæransættelse – hvordan beregnes ancienniteten?
 • Kan funktionærlovens regler fraviges ved aftale?
 • Funktionærlignende ansættelse – forskelle til ”rigtig” funktionæransættelse
 • Funktionærlovens opsigelsesregler – problemstilling i forbindelse med løn under sygdom – provision, bonus
 • Funktionærlovens § 7 om barselsrettigheder for kvindelige funktionærer
 • Forskellen på suspension og fritstilling
 • Ferie i forbindelse med fratræden for funktionærer
 • Hvornår kan en funktionær gøre gældende, at der er tale om en usaglig opsigelse?
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Bortvisningssager
 • Funktionærens grove misligholdelse – konsekvenser for arbejdsgiver og funktionær
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Ny ferielov vedtaget, nye barselsregler, nye regler begrænser ret til indsigt i helbredsoplysninger, ny fleksibel fædreorlov, nye regler om håndtering af persondata og den ny databeskyttelseslov, nye dagpengeregler, nye regler om praktikpladsafhængig AUB-bidrag, Krav om nye ansættelseskontrakter som konsekvens af bl.a. ny ferielov og ny lov om forretningshemmeligheder samt databeskyttelseslovgivningen. Principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Nye beregningsregler for 120 - dages reglen (HR Dom), hvornår er sygdom et handicap (HR Dom), og andre principielle domme indgår i dette nyhedskursus.

Den ny ferielov - en praktisk implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. Vigtig omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden.

Den ny ferielov - en praktisk implementering

Der ligger en stor opgave for arbejdsgiver at planlægge og gennemføre den praktiske implementering af den nye ferielov og at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte, så overgangen til den nye ferielov bliver vellykket. Vigtig omberegning af feriepenge ved barsel i overgangsperioden.

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Den ny ferielov - kend reglerne

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som har stor betydning for den måde man optjener og afholder ferie. På kurset vil der blive lagt vægt på de ændringer som kommer. Virksomhederne skal i god tid inden ikrafttræden foretage nødvendige tilpasninger af systemer og ansættelseskontrakter. Arbejdsgiver har en stor opgave i at få kommunikeret ændringerne ud til de ansatte således at overgangen til det nye feriesystem bliver vellykket.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

30. september
København
03. oktober
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: