Personoplysninger - update - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:gdpr_update_med_seneste_praksis
ConferenceId:5443141---OPERSONAL
Event:

Personoplysninger: Update med seneste praksis

Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til GDPR giver kurset et mere dybdegående kendskab til centrale områder inden for GDPR. herunder risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning, overførsel af personoplysninger til tredjelande efter Schrems II afgørelse, databehandleraftaler mv.
 
Indhold:
 
Risikoafdækning, sikkerhedsbrud, anmeldelse og underretning 
 • Afdækning af risici for væsentlige fejl og mangler i databeskyttelse – praktisk tilgang
 • Risikoafdækning i forhold til brugen af databehandlere og potentielle databehandlere
 • Den dataansvarliges tilsyn med databehandlere
 • Om opbevaringsbegræsning og betydningen heraf for risikoafdækning
 • Konsekvensanalyser når der foreligger høj risiko for de registrerede
 • Gennemførelse af konsekvensanalyser – bud på en praktisk tilgang
 • Hvornår er der en risiko, der kræver en anmeldelse til tilsynet
 • Kræver alle sikkerhedsbrud en anmeldelse til tilsynet - hvor går grænsen?
 • Hvornår vurderer tilsynet, at der er høj risiko, som kræver underretning til de registrerede?
 • Datatilsynets sanktionsmuligheder og administrative bøder
 • Sanktioner og bødestørrelser uden for DK, herunder bødeniveau fremadrettet 
 • Ny vedledning fra Datatilsynet ændre regler for optagelse af telefonsamtaler
 
Databehandleraftaler  
 • Baggrund for Datatilsynets nye skabelon til standardkontraktbestemmelser
 • Gennemgang af de mest væsentlige ændringer i tilsynets nye skabelon
 • Giver ændringerne anledning til at efterse egne skabeloner til databehandleraftaler?
 • Skal din organisation anvende tilsynets skabelon?
 • Er det en fordel at anvende tilsynets skabelon?
 • Hvad gør man, hvis man har baseret en databehandleraftale på tilsynets oprindelige skabelon?
 • Nye standardkontrakter fra EU
 
Overførsler af data til tredjelande (ikke EU-lande)  
 • Overblik over de grundlæggende regler for overførsel af personoplysninger til tredjelande
 • Hvornår er der tale om ”overførsel” – herunder når tredjelande har ”se-adgang” til data
 • Sikre og usikre tredjelande
 • Schrems II-afgørelsen og betydningen heraf Privacy Shield - ordningen
 • Brug EU - Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC)
 • Overførselsgrundlag efter Schrems II til tredjelande
 • Overførsel af personoplysninger til UK efter den 31. december 2020
 
Databeskyttelsespolitik – hvordan sikres compliance i organisationen
 • Praktiske løsningsforslag på organisatorisk efterlevelse af dataansvarlighed
 

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold: Lovlig behandling af personoplysninger. Den registreredes rettigheder. Den dataansvarliges pligter. Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmynigheder.Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb. Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet. Kursusforløbet er udviklet i samarbejde med: Advokat, Legal Counsel, CIPP/E Reza Ahmadian, Kromann Reumert.

Persondata og ansættelsesforholdet

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Centrale dele fra datatilsynets nye vejledning fra december 2020 om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold inddrages.

Personoplysninger - Compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: