GDPR - MasterClass - 3-dages kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:gfpr_masterclass
ConferenceId:5465204---OPERSONAL
Event:hvidovre_2021_11_29
EventId:5680172---OPERSONAL

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold:

 • Lovlig behandling af personoplysninger
 • Den registreredes rettigheder
 • Den dataansvarliges pligter  
Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmyndigheder.

Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb.  

 Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 21 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
Lovlig behandling af personoplysninger (dag 1)

Gennemgang af hjemmelsgrundlaget i relation til enhver behandling af personoplysninger, herunder typen af personoplysninger.  

 • Grundlæggende behandlingsprincipper
 • Retsgrundlag til behandling af almindelige personoplysninger
 • Retsgrundlag til behandling af følsomme personoplysninger
 • Retsgrundlag til CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold
 • Retsgrundlag til behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Retsgrundlag til behandling af personoplysninger i markedsføring
 • Behandling af cookies
 • Valg af korrekt retsgrundlag til behandling

    

   De registreredes rettigheder (dag 2)  

   Der gælder en række rettigheder for den registrerede, herunder til at opnå indsigt i den behandling, som foretages af den registreredes data. 

   • Retten til at gøre indsigelse
   • Retten til berigtigelse af personoplysninger
   • Retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
   • Retten til begrænsning af behandling
   • Retten til dataportabilitet
   • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
   • Håndtering af anmodninger fra de registrerede
    

   Den dataansvarliges pligter (dag 3)  

   For den dataansvarlig, er der en række pligter, som skal overholdes. Det gælder i forhold til sikkerheden, systemdesign, kontroller, anmeldelsespligten, oplysningspligten etc.  

   • Den dataansvarliges ansvar  
   • Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger   
   • Fælles dataansvarlige  
   • Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen   
   • Databehandler og underdatabehandlere
   • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
   • Behandlingssikkerhed
   • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden
   • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
   • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse   
   • Forudgående høring
   • Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver   
   • Overførsel af personoplysninger til tredjelande
   • Skabeloner på privatlivspolitik, slettepolitik og fortegnelse over visse behandlingsaktiviteter 

                                                      

   Instruktør:
   Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, Bavarian Nordic

   Personoplysninger - Compliance og dokumentation

   På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

   Personoplysninger i ansættelsesforhold

   Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

   Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

   Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

   Tid & Sted

   29. november -
   01. december
   Hvidovre
   3 dage
   DKK 12.995,00
   Ekskl. moms
   Pris fra kr. 6.000,00 ved brug af rabatkort
   Tilmeld

   Andre datoer

   Ledige pladser

   Få pladser

   Ingen pladser

   Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

   Hotel Scandic

   Moderne hotel med lækre, lyse konferencelokaler placeret kun 8 km. fra København. Frokosten tilberedes af sæsonens friske råvarer og består af danske og internationale retter. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.