GDPR - MasterClass - 3-dages kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:gfpr_masterclass
ConferenceId:5465204---OPERSONAL
Event:vejle_2022_04_26
EventId:5751668---OPERSONAL

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold:

 • Lovlig behandling af personoplysninger
 • Den registreredes rettigheder
 • Den dataansvarliges pligter  
Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmyndigheder.

Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb.  

 Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 21 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
Lovlig behandling af personoplysninger (dag 1)

Gennemgang af hjemmelsgrundlaget i relation til enhver behandling af personoplysninger, herunder typen af personoplysninger.  

 • Grundlæggende behandlingsprincipper
 • Retsgrundlag til behandling af almindelige personoplysninger
 • Retsgrundlag til behandling af følsomme personoplysninger
 • Retsgrundlag til CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold
 • Retsgrundlag til behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Retsgrundlag til behandling af personoplysninger i markedsføring
 • Behandling af cookies
 • Valg af korrekt retsgrundlag til behandling

    

   De registreredes rettigheder (dag 2)  

   Der gælder en række rettigheder for den registrerede, herunder til at opnå indsigt i den behandling, som foretages af den registreredes data. 

   • Retten til at gøre indsigelse
   • Retten til berigtigelse af personoplysninger
   • Retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
   • Retten til begrænsning af behandling
   • Retten til dataportabilitet
   • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
   • Håndtering af anmodninger fra de registrerede
    

   Den dataansvarliges pligter (dag 3)  

   For den dataansvarlig, er der en række pligter, som skal overholdes. Det gælder i forhold til sikkerheden, systemdesign, kontroller, anmeldelsespligten, oplysningspligten etc.  

   • Den dataansvarliges ansvar  
   • Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger   
   • Fælles dataansvarlige  
   • Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen   
   • Databehandler og underdatabehandlere
   • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
   • Behandlingssikkerhed
   • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden
   • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
   • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse   
   • Forudgående høring
   • Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver   
   • Overførsel af personoplysninger til tredjelande
   • Skabeloner på privatlivspolitik, slettepolitik og fortegnelse over visse behandlingsaktiviteter 

   Relevante dokumter til brug for GDPR arbejdet

   • Samling af relevante dokumenter til brug for GDPR-arbejdet

                                                      

    

   Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 21 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
   Instruktør:
   Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, Bavarian Nordic

   Persondata og ansættelsesforholdet

   I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Centrale dele fra datatilsynets nye vejledning fra december 2020 om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold inddrages.

   Personoplysninger - Compliance og dokumentation

   På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

   Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

   Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

   Tid & Sted

   26. april 2022 -
   28. april 2022
   Vejle
   3 dage
   DKK 12.995,00
   Ekskl. moms
   Pris fra kr. 6.000,00 ved brug af rabatkort
   Tilmeld

   Sted: Vejle

   Andre datoer

   Ledige pladser

   Få pladser

   Ingen pladser

   Har du spørgsmål eller brug for hjælp: