GDPR - MasterClass - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:gfpr_reglerne_fra_az
ConferenceId:5465204---OPERSONAL
Event:
EventId:5465206---OPERSONAL

GDPR - MasterClass

Kurset afholdes over tre dage med følgende indhold:

 • Lovlig behandling af personoplysninger
 • Den registreredes rettigheder
 • Den dataansvarliges pligter  
Gennemgangen understøttes af praksis fra Datatilsynet og andre tilsynsmyndigheder.

Der udstedes MasterClass bevis for gennemført kursusforløb.  

 

Lovlig behandling af personoplysninger (dag 1)

Gennemgang af hjemmelsgrundlaget i relation til enhver behandling af personoplysninger, herunder typen af personoplysninger.  

 • Grundlæggende behandlingsprincipper
 • Retsgrundlag til behandling af almindelige personoplysninger
 • Retsgrundlag til behandling af følsomme personoplysninger
 • Retsgrundlag til CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold
 • Retsgrundlag til behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Retsgrundlag til behandling af personoplysninger i markedsføring
 • Behandling af cookies
 • Valg af korrekt retsgrundlag til behandling

    

   De registreredes rettigheder (dag 2)  

   Der gælder en række rettigheder for den registrerede, herunder til at opnå indsigt i den behandling, som foretages af den registreredes data. 

   • Retten til at gøre indsigelse
   • Retten til berigtigelse af personoplysninger
   • Retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
   • Retten til begrænsning af behandling
   • Retten til dataportabilitet
   • Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
   • Håndtering af anmodninger fra de registrerede
    

   Den dataansvarliges pligter (dag 3)  

   For den dataansvarlig, er der en række pligter, som skal overholdes. Det gælder i forhold til sikkerheden, systemdesign, kontroller, anmeldelsespligten, oplysningspligten etc.  

   • Den dataansvarliges ansvar  
   • Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger   
   • Fælles dataansvarlige  
   • Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen   
   • Databehandler og underdatabehandlere
   • Fortegnelser over behandlingsaktiviteter
   • Behandlingssikkerhed
   • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden
   • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
   • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse   
   • Forudgående høring
   • Udpegning af en databeskyttelsesrådgiver   
   • Overførsel af personoplysninger til tredjelande

   Instruktør:
   Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, Kromann Reumert

   Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

   Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

   Tid & Sted

   22. juni -
   24. juni
   København
   3 dage
   DKK 12.995,00
   Ekskl. moms
   Pris fra kr. 6.000,00 ved brug af rabatkort
   Tilmeld

   Sted: København

   Har du spørgsmål eller brug for hjælp: