Grundlæggende personalejura
>EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende-personalejura
ConferenceId:2002286---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_09_17
EventId:4708839---OPERSONAL

Grundlæggende personalejura

Målgruppe:
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner eller lønbogholderiet, som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Kort om kurset:
Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Kurset giver overblik over personalejuraen fra ansættelse til opsigelse, herunder om kontraktsforhold, variable løndele, tidsbegrænset ansættelse, ligebehandling, forskelsbehandling, fritstilling og suspension, væsentlige stillingsændringer, opsigelse mv.

Indhold:
Personalejuraen – grundlæggende forhold

Ansættelseskontrakten
 • Om retten og indholdet til et ansættelsesbevis
 • Rettigheder og pligter når der ikke foreligger en kontrakt
 • Rettigheder i prøvetiden
 • Hvilke rettigheder/pligter bør man være særlig opmærksom på i kontrakten
 
Funktionærer - vigtige rettigheder og pligter
 • Overblik over funktionærlovens beskyttelsesregler
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Fristilling og suspension
 • Variable løndele
 • Væsentlige stillingsændringer
      
Tidsbegrænsede ansættelser
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt for tidsbegrænset ansættelser
 • Rettighederne ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelser og om betingelser herfor
 • Den ny ferielov og den særlige betydningen for tidsbegrænsede ansættelser
 • Ny dom fra højesteret dømmer virksomhed til betaling af godtgørelser for genansættelser

Deltidsansættelser
 • Om forbud mod forskelsbehandling
 • Om afskedigelsesbeskyttelse
 • Den ny ferielov og den særlige betydning for deltidsansættelser
          
Retten til barsel - særlige forhold
 • Fædres  og mødres ret til barsel
 • Retten til barselsdagpenge
 • Afskedigelsesbeskyttelse - før, under og efter barsel
 • Om retten til anmodning om fleksible arbejdsforhold for medarbejdere der vender tilbage efter orlov
                
Brug af sociale medier
 • Om retten til og begrænsningerne i brugen af sociale medier i arbejdstiden
 
Forskelsbehandling
 • Alder, handicap mv.
 • Om retten til ikke at blive direkte eller indirekte forskelsbehandlet  
 • Hvilke sanktioner kan arbejdsgiver blive mødt med ved overtrædelse af forskelsbehandlingsreglerne
 •                                                      
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 
Instruktør:
Advokat, Partner Mette Neve, Clemens Advokatfirma

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser. Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

17. september 2020
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: