Funktionærer - regler og kontrakter - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende-personalejura
ConferenceId:2002286---OPERSONAL
Event:vejle_2021_03_22
EventId:5322824---OPERSONAL

Funktionærer - regler og kontrakter

Målgruppe:
Ledere og mellemledere og ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over personalejuraen. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.

Kort om kurset:
Om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter på det ansættelsesretlige område. Krav til ansættelseskontrakten og forholdet til personalehåndbogen, forskelsbehandling, retten til at tage bibeskæftigelse, loyalitetspligt, tavshedspligt mv. indgår som en del af kurset.

Indhold:

Ansættelse af funktionærer - herunder krav til ansættelseskontrakten:
  • Hvornår kræves der, at der udformes en kontrakt?
  • Krav til ansættelseskontrakten, herunder væsentlig vilkår
  • Forholdet mellem ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
  • Rettigheder i prøvetid
  • Timelønnede og deltidsansættelsers kontraktsforhold

  Funktionær, funktionærlignende ansættelser og fravigelsesmuligheder:
  • Hvornår er man funktionær?
  • Fra ikke-funktionæransættelse til funktionæransættelse – beregning af ancienniteten
  • Muligheden for ved aftale at fravige funktionærlovens regler
  • Funktionærlignende ansættelse 

  Løbende ansættelsesforhold - funktionærlovens bestemmelser
  • Når funktionæren indkaldes til aftjening af værnepligt
  • Funktionærens ret til at organisere sig
  • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
  • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
  • Funktionærlovens minimumsrettigheder ved barsel og graviditet
  • Udgifter i forbindelse med udførelse af arbejdet herunder forskud på udgifter

  Forskelsbehandling og krænkelser i ansættelsesforhold
  • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. 
  • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
  • Seksuelle krænkelser - stramning af regler i 2019 
  • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
  • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
  • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
  • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
  • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
  • Forskelsbehandling pga. handicap
  • Når arbejdsgiver ikke har viden om handicap
  • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?


        
                                                          
                                                                     

   
  Instruktør:
  Advokat, Partner Mette Neve, Clemens Advokatfirma

  Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

  Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

  Nye ansættelseskontrakter

  Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Løn og Personale

  Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

  Tid & Sted

  22. marts 2021
  Vejle
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Vejle

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  15. marts 2021
  København

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: