Grundlæggende ansættelsesret
EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende_ansaettelsesret
ConferenceId:5983834---OPERSONAL
Event:

Grundlæggende ansættelsesret

MÅLGRUPPE:
Ansatte i HR funktioner, HR konsulenter mv., som ønsker et overblik over den grundlæggende ansættelsesret. Der stilles ikke forudsætninger om kendskab til området.
 
KORT OM KURSET:
Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv. 
  
Overblik:
 • Ledelsesretten
 • Funktionærretten
 • Timelønnede ansættelser
 • Ansættelsesbevisloven
 • EU - lovgivning i form af direktiver og forordninger
 • Arbejdstidsregler
 • Hovedaftalen, overenskomster, lokalaftaler mv.
 • Ligebehandlingsregler
 • Særlovgivning (GDPR, arbejdsmiljølovgivning, ferieregler mv.)
 
Ledelsesretten:
 • Om arbejdsgivers bestemmelsesret
 • Om arbejdsgivers ret til at ændre i arbejdets indhold og tilrettelæggelse
 • Ændring af løn- og arbejdsvilkår – herunder de varslingsmæssige konsekvenser
 • Når den ansatte siger "fra" overfor opgavernes indhold mv.
 • Begrænsninger i ledelsesretten i forhold til anden lovgivning (arbejdsmiljølovgivning mv.)
 • Når udmøntning af ledelsesretten giver anledning til konflikter
 • Domme, afgørelse mv. hvor ledelsesrettens udstrækning er afprøvet
 
Funktionæransættelser - rettigheder og pligter - summarisk:
 • Funktionærstatus - vigtigste rettigheder og pligter
 • Loyalitetsforpligtelsen og tavshedspligten                                                                 
 • Om retten til at tage "bibeskæftigelse"
 • Ferieretten, retten til barsel etc.                   
 • Retten til dækning af udgifter afledt af ansættelse

Ligebehandling på arbejdspladsen - lovgrundlag:
 • Forskelsbehandling pga. køn (ligebehandlingsloven)
 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. (forskelsbehandlingsloven)
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Lovændring fra 1. januar om seksuelle krænkelser
 • Seksuelle krænkelser: adfærd på nettet og generelt om krænkende adfærd på arbejdspladsen

Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Ansættelseskontrakter

Ny lov om ansættelsesbeviser er trådt ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Nye regler om øremærket barsel, ændrede ferieregler, afskaffelse St. Bededag, ESG lovgivning på vej fra 2024, ansattes brug af kunstig intelligens (AI), kommende lovkrav om arbejdstidsregistering har altsammen indvirkning på kontaktsforhold eller personalehåndbogen, som anses for en integreret del af ansættelsesaftalen. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Lov- og afgørelsesdatabase: Som en meget værdifuld "assistent" indgår "lov- og afgørelsesdatabasen". Den kan benyttes i arbejdet med kontraktsudformning og indhold af personalehåndbogen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

04. november 2024
Hovedstaden
05. november 2024
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: