Opsigelse og sygefravær - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende_hr_jura_del_2
ConferenceId:4914899---OPERSONAL
Event:

Opsigelse og sygefravær

Målgruppe: Ledere og mellemledere og ansatte inden for HR eller lønområdet, som ønsker et overblik over personalejuraen.

Kort om kurset: Opsigelse og sygefravær indgår som to hovedpunkter på kurset. Du lærer om arbejdsgivers og ansattes rettigheder og ansattes pligter. Coronaens/Covid-19 konsekvenser på opsigelse og sygefravær, vil også blive behandlet.


Kursets indhold:

OPSIGELSE AF ANSATTE

Forberedelse af opsigelsesprocessen
 • Råd og vejledning som skal sikre en korrekt proces
 • Overenskomster, kontrakter mv. – opmærksomheder
 • Hensyn til særlige ansættelsesforhold

Opsigelse – formkrav mv.
 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold   
 • Suspension, bortvisning, fritstilling mv.
 • Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig              
 • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
 • Modregning i sygedagpenge ved fritstilling
 • Begrundelse for opsigelsen     
 • Betydning for konkurrence og kundeklausuler når medarbejderen bliver opsagt 
 • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler
 • Om usaglige eller mangelfulde opsigelser
 • 120 - dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse
 
Større opsigelsesrunder
 • Større afskedigelsesrunder – formkrav og frister
 • Krav til høring af medarbejderrepræsentanter
 • Informationskrav til arbejdsmarkedsråd

Opsigelsesrestriktioner
 • Afskedigelse af fleksjobbere 
 • Afskedigelse af vikaransatte
 • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere - opsigelse af medarbejdere med lang ancienitet (25 års reglen)
 • Opsigelse begrundet i sygefravær
 • Opsigelse medarbejdere  der er gravide eller på orlov - hvad skal der til?
 • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
 • Genansættelse af afskediget medarbejder
 • Gensidige fratrædelsesaftaler

Opsigelse - særlig om ferieafvikling
 • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • Afspadsering af eventuelt overarbejde  
 • Opsigelse og den nye ferielov              


SYGEFRAVÆR

Sygdomsbegrebet 
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap 
 • Sygdom som følge af stress 
 • Om graviditetsbetinget sygdom
 • Om ambulante lægeundersøgelser

Sygdom i forbindelse med ansættelse
 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse 
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 

Delvise syge- og raskmeldinger
 • Hvad siger loven
 • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 

Sygdom og ferie
 • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie        
 • Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   

Særlige arbejdsgiverpligter ved sygdom

 • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.            

Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær
 • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligt
 • Den ansattes pligter ifm. mulighedserklæringer og andre lægeerklæringer

  Sygdom og handicap
  • Hvornår foreligger der et handicap?
  • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
  • Handicap og 120-dages-reglen

  Sygdom og persondatalovgivningen
  • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger


  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Kursusdatoer

  Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

  17. september
  Vejle
  18. september
  Hvidovre

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: