Opsigelse og sygefravær - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende_hr_jura_del_2
ConferenceId:4914899---OPERSONAL
Event:vejle_2021_03_23
EventId:5322844---OPERSONAL

Opsigelse og sygefravær

Målgruppe: Ledere og mellemledere og ansatte inden for HR eller lønområdet, som ønsker et overblik over personalejuraen.

Kort om kurset: Opsigelse og sygefravær indgår som to hovedpunkter på kurset. Du lærer om arbejdsgivers og ansattes rettigheder og ansattes pligter. Coronaens/Covid-19 konsekvenser på opsigelse og sygefravær, vil også blive behandlet.


Kursets indhold:

OPSIGELSE AF ANSATTE

Forberedelse af opsigelsesprocessen
 • Råd og vejledning som skal sikre en korrekt proces
 • Overenskomster, kontrakter mv. – opmærksomheder
 • Hensyn til særlige ansættelsesforhold

Opsigelse – formkrav mv.
 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold   
 • Suspension, bortvisning, fritstilling mv.
 • Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig              
 • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
 • Modregning i sygedagpenge ved fritstilling
 • Begrundelse for opsigelsen     
 • Betydning for konkurrence og kundeklausuler når medarbejderen bliver opsagt 
 • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler
 • Om usaglige eller mangelfulde opsigelser
 • 120 - dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse
 
Større opsigelsesrunder
 • Større afskedigelsesrunder – formkrav og frister
 • Krav til høring af medarbejderrepræsentanter
 • Informationskrav til arbejdsmarkedsråd

Opsigelsesrestriktioner
 • Afskedigelse af fleksjobbere 
 • Afskedigelse af vikaransatte
 • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere - opsigelse af medarbejdere med lang ancienitet (25 års reglen)
 • Opsigelse begrundet i sygefravær
 • Opsigelse medarbejdere  der er gravide eller på orlov - hvad skal der til?
 • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
 • Genansættelse af afskediget medarbejder
 • Gensidige fratrædelsesaftaler

Opsigelse - særlig om ferieafvikling
 • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • Afspadsering af eventuelt overarbejde  
 • Opsigelse og den nye ferielov              


SYGEFRAVÆR

Sygdomsbegrebet 
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap 
 • Sygdom som følge af stress 
 • Om graviditetsbetinget sygdom
 • Om ambulante lægeundersøgelser

Sygdom i forbindelse med ansættelse
 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse 
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 

Delvise syge- og raskmeldinger
 • Hvad siger loven
 • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 

Sygdom og ferie
 • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie        
 • Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   

Særlige arbejdsgiverpligter ved sygdom

 • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.            

Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær
 • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligt
 • Den ansattes pligter ifm. mulighedserklæringer og andre lægeerklæringer

  Sygdom og handicap
  • Hvornår foreligger der et handicap?
  • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
  • Handicap og 120-dages-reglen

  Sygdom og persondatalovgivningen
  • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger


  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  23. marts 2021
  Vejle
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Vejle

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  16. marts 2021
  København

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: