Grundlæggende Løn - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:grundlaeggende_loen
ConferenceId:5445911---OPERSONAL
Event:vejle_2021_06_10
EventId:5445919---OPERSONAL

Grundlæggende Løn

 

Indhold:

Kurset har som formål at give et overblik over hvordan man helt grundlæggende kan arbejde i et bogholderi. Lønbehandling og lønbogføring er væsentlige opgaver i den daglige drift som bogholder, og du vil efter dette kursus være langt skarpere i dit daglige arbejde.

Kurset afholdes over to dage.

 

Udvalgte punkter:

  • Lønsedlen – herunder opbygning, indhold og nødvendighed
  • Indberetning til eIndkomst
  • Indberetningspligter
  • Afregning af AM-bidrag, A-skat, feriepenge, pension mv.
  • Lønbehandling med manuelle lønsedler
  • Bogføring af løn
  • Afstemning af løn
  • Lønperioden
  • Personalegoder

 

Målgruppe:

Kurset er relevant for ansatte inden for løn- og personaleområdet. Kurset henvender sig til den mindre erfarne medarbejder som har behov for et gennemgang af lønbogholderiets mange opgaver.

 

Aktuel løn 2021

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Feriepenge til indefrysning, som skal reguleres i 2021, en række afledte konsekvenser af Covid-19, herunder hjemmearbejdspladser, lønnedgang, arbejdsdeling, kantineordning mv. Ny registreringspligt for visse grænseoverskridende "ordninger" er trådt ikraft 1. juli 2020. Status på bilbeskatningen 2021, særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

10. juni -
11. juni
Vejle
2 dage
DKK 5.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 4.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

14. juni -
15. juni
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: