Hovedaktionærbeskatning 2022 - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:hovedaktionaeren
ConferenceId:117669----OPERSONAL
Event:

Hovedaktionærbeskatning 2022

KORT OM KURSET:

Ny lovgivning sætter pres på generationsskifte af hovedaktionærselskaber. Reglerne for brug af den såkaldte A/B model når et hovedaktionærselskab skal generationsskiftes er skærpede. Generelt gøres det dyrere at foretage generationsskifte af familieejede virksomheder. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning og praksis inden for området.  


HOVEDPUNKTER:

 • Forhøjelse af skatten på virksomhedsoverdragelser
 • Ny lovgivning sætter pres på brugen af A/B modellen ved generationskifte af hovedaktionærselskaber
 • Nye hovedaktionærregler og afgørelser 2021/22
 • Priser og vilkår ved dispositioner mellem hovedaktionær og selskab som SKAT forventes at accepterer
 • Aktionærlån – seneste nyt
 • Skattemæssig optimering af visse hovedaktionærdispositioner
 • Optimal aflønning af hovedaktionærer
 • Skatteoptimering af kapitalindtægter i hovedaktionærforhold
 • Omstrukturering og generationskiftespørgsmål i hovedaktionærselskaber
 • Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver
 • Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.
 • SKAT´s indsatsplan i forhold til hovedaktionærer
 • Succession til erhvervsdrivende fonde
 • Hovedaktionærdispositioner – skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning
 • Nye regler om medarbejderaktieordninger
 • Maskeret udlodning – ny aktuelle problemstillinger
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Lovændringer i forbindelse med erhvervs- og iværksætterudspil

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Momsreglerne A-Z: 2 dage

Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende momsregler. Kurset behandler herunder momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser samt regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset. Kurset afholdes over 2 dage. Kurset er praktisk tilrettelagt, hvor opgaver er indlagt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

21. november
Hovedstaden
22. november
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: