Hovedaktionærbeskatning 2022 - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:hovedaktionaeren
ConferenceId:117669----OPERSONAL
Event:aarhus_2022_11_22
EventId:5795010---OPERSONAL

Hovedaktionærbeskatning 2022

Ny lovgivning sætter pres på generationsskifte af hovedaktionærselskaber. Reglerne for brug af den såkaldte A/B model når et hovedaktionærselskab skal generationsskiftes er skærpede. Generelt gøres det dyrere at foretage generationsskifte af familieejede virksomheder. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning og praksis inden for området.  

Kursets hovedpunkter: 

 • Forhøjelse af skatten på virksomhedsoverdragelser
 • Ny lovgivning sætter pres på brugen af A/B modellen ved generationskifte af hovedaktionærselskaber
 • Nye hovedaktionærregler og afgørelser 2021/22
 • Priser og vilkår ved dispositioner mellem hovedaktionær og selskab som SKAT forventes at accepterer
 • Aktionærlån – seneste nyt
 • Skattemæssig optimering af visse hovedaktionærdispositioner
 • Optimal aflønning af hovedaktionærer
 • Skatteoptimering af kapitalindtægter i hovedaktionærforhold
 • Omstrukturering og generationskiftespørgsmål i hovedaktionærselskaber
 • Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver
 • Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.
 • SKAT´s indsatsplan i forhold til hovedaktionærer
 • Succession til erhvervsdrivende fonde
 • Hovedaktionærdispositioner – skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning
 • Nye regler om medarbejderaktieordninger
 • Maskeret udlodning – ny aktuelle problemstillinger
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Lovændringer i forbindelse med erhvervs- og iværksætterudspil
Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

 
Instruktører:
Advokat (H) Torben Bagge, TVC Advokaterne
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne

Aktuel løn 2021

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Ny barselsordning om øremærket barsel, den ny ferielov og udvalgte problemstillinger, ny praksis for bilbeskatning kan medføre store bøder og efterreguleringer. Nye regler for sorgorlov og ny retsbaseret omsorgsorlov. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller.

Aktuel Moms og afgifter 2021

Momskursus som behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner, herunder moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på Quick Fixes samt den ny E-handelspakke fra EU som har virkning fra 1. juli 2021.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

22. november 2022
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

21. november 2022
Storkøbenhavn

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: