Hovedaktionærbeskatning 2019
EventDetailsDEV
Conference:hovedaktionaeren
ConferenceId:117669----OPERSONAL
Event:koebenhavn_2021_11_17
EventId:5465261---OPERSONAL

Hovedaktionærbeskatning 2021

Ny lovgivning sætter pres på generationskifte af hovedaktionærselskaber. Reglerne for brug af den såkaldte A/B model når et hovedaktionærselskab skal generationsskiftes er skærpede. Generelt gøres det dyrere at foretage generationsskifte af familieejede virksomheder. SKAT rejser løbende en lang række sager om aktionærbeskatning, og som rådgiver er det derfor essentielt at være opdateret på den nyeste lovgivning og praksis inden for området.
 
Kurset hovedpunkter: 
 • Forhøjelse af skatten på virksomhedsoverdragelser
 • Ny lovgivning sætter pres på brugen af A/B modellen ved generationskifte af hovedaktionærselskaber
 • Nye hovedaktionærregler og afgørelser 2020/21
 • Priser og vilkår ved dispositioner mellem hovedaktionær og selskab som SKAT forventes at accepterer
 • Aktionærlån – seneste nyt
 • Skattemæssig optimering af visse hovedaktionærdispositioner
 • Optimal aflønning af hovedaktionærer
 • Skatteoptimering af kapitalindtægter i hovedaktionærforhold
 • Omstrukturering og generationskiftespørgsmål i hovedaktionærselskaber
 • Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver
 • Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.
 • SKAT´s indsatsplan i forhold til hovedaktionærer
 • Succession til erhvervsdrivende fonde
 • Hovedaktionærdispositioner – skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning
 • Nye regler om medarbejderaktieordninger
 • Maskeret udlodning – ny aktuelle problemstillinger
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Lovændringer i forbindelse med erhvervs- og iværksætterudspil
 

Aktuel Løn 2020

Om feriepenge til indefrysning, miniferieperioden (1. maj til 30. september) og overførsel af ferie, nye tilskudskudsregler ved nyansættelser (LAB – loven), sygedagpenge og ferie, herunder ny praksis om modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager. Endvidere en gennemgang af aktuelle problemsstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller.

Aktuel Moms og afgifter 2021

Moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritaniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på EU momsreformen, den ny E-handelmomspakke fra EU samt opgør på vej med ”omvendt betalingspligt” er blandt nyhederne på Aktuel moms 2021.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

17. november
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

18. november
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: