Personalejuridisk forårskursus
EventDetailsDEV
Conference:hr_dagen_2024
ConferenceId:6691005---OPERSONAL
Event:

Personalejuridisk forårskursus

Kurset har fokus på følgende hovedområder: 1) nye oplysningskrav i ansættelsesforhold, 2) ændringer af ansættelseskontrakten og personalepolitikker, 3) nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold 4) Kunstig intelligens (AI) om regler,  retningslinjer og den praktiske anvendelse.

Til kurset er udviklet et specialtilpasset AI værktøj, der giver mulighed for søgning (via chatbot) i relevante personalejuridiske love og afgørelser. Du lærer at bruge programmet, som stilles til rådighed for kursister efter kurset.  

Nye oplysningskrav i ansættelsesforhold (det "Sociale ansvar")

Fra næste år indføres nye rapporteringskrav om virksomheders sociale ansvar og herunder om arbejdsforhold i virksomheden. Disse krav er en konsekvens af ny bæredygtighedslovgivning (ESG). Samlet set indeholder de nye regler ca. 80 obligatoriske "målepunkter", som arbejdsgivere fremadrettet bliver pålagt at analysere, registrere og rapportere om efter et nærmere sæt regler. Kurset har særlig fokus på de nye omfattende krav den nye ESG lovgivning stiller til arbejdsgivere.

 • Hvem er omfattet af reglerne
 • Hvordan afgrænses "egen arbejdsstyrke"
 • Regler om bæredygtighed i personaleforhold
 • Kvalitative og kvantitative "målepunkter" 
 • Nøgletalsindikatorer/bæredygtighedsmål
 • Betydning for personalepolitikker
 • Intro til en "trin -for trin" vejledning og igangsætning af arbejdet

Ansættelseskontrakten og personalepolitikker: 

Nye regler om tidsregistrering, nye barselsregler, ny ansættelsesbevislov, nye ferieregler og senest ny ESG – lovgivning, har afledte konsekvenser for virksomhedens personalepolitikker og i nogen sammenhæng også ansættelseskontakten. Kurset gennemgår disse afledte effekter og giver eksempler på hvordan personalepolitikker kan formuleres og ansættelsesbeviset skal tilrettes i overensstemmelse med de nye regler.
 • Nye barselsregler fra 2. august 2022 - ændring af kontrakter og personalehåndbog 
 • Afskaffelse af St. Bededag - betydning heraf for ansættelseskontrakten 
 • Ny ferielovgivning og kontraktsforhold   
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktsforhold 
 • Fleksibilitetspolitik - muligheder og begrænsninger ved hjemmearbejde 
 • Nyt løngennemsigtighedsdirektiv - overvejelse i forhold til kontraktsudformning 
 • ESG i ansættelseskontrakten og personalepolitiske tiltag
 • Kommende arbejdstidsreglers betydning for kontrakten 
 • Arbejdstidsreglerne: retningslinjer for tidsregistrering

Nye arbejdstidsregler:
 • Nye krav om tidsregistrering
 • Registreringsforpligtelserne som en konsekvens de nye regler
 • Undtagelser fra krav om tidsregistrering
 • Registreringsmetoder og lovgivning omkring overvågning
 • Indsigtsregler i daglig arbejdstid
 • Opbevaringsregler vedrørende tidsregistrering
 • Ændring af 48 – timers reglen
 • Ændring af visse ansættelseskontrakter som konsekvens af de nye regler
 • Hvilke regler regulerer arbejdstiden – et overblik
 • Nye regler om helbredstjek når 48 timers reglen suspenderes ("opt-out")
 • AT´s rolle i forhold til sikker og sundhed ved anvendelse af opt-out   
 • Om arbejdsgiveransvar for registreringspligt
 • Retningslinjer for arbejdstidsregistrering

Andre nyheder:
 • Nye arbejdsmiljølovgivning (L67) - ikrafttræden 1. februar 2024
 • Nye regler for fleksjobbere (L83) - ikrafttræden 1. januar 2024
 • Ændringer af Databeskyttelseslovgivningen - ikrafttræden 1. januar 2024

AI (Kunstig intelligens) i HR administrationen      
 • Introduktion til generelle programmer - chatbots og copilots - som understøtter HR processor
 • AI - værktøjer som bruges til at understøtte eller forbedre HR-processer
 • AI - værktøjer ved rekruttering - herunder ansvarlig brug
 • AI værktøjer ved tidsregistrering, talentudvikling, medarbejderengagement, kompetenceudvikling
 • AI værktøjer til styring af ressourceanvendelse og optimering af medarbejderressourcer
 • AI værktøjer i bedømmelsen af performance 
 • Implementering af AI værktøjer på en forsvarlig måde  


        

   Instruktører:
   Cand.Jur. Brian Nygaard Oswald
   Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, advokatpartnerselskabet Lundgrens
   Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

   Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

   Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

   Dato for afholdelse

   Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

   07. marts 2024
   Hvidovre
   14. marts 2024
   Aarhus

   Ledige pladser

   Få pladser

   Ingen pladser

    
   DKK 4.995,00
   Ekskl. moms
   Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
   Har du spørgsmål eller brug for hjælp: