HR Jura II - MasterClass (3 dage)
EventDetailsDEV
Conference:hr_jura_ii_masterclass_3_dage
ConferenceId:5672672---OPERSONAL
Event:vejle_2021_09_02
EventId:5672679---OPERSONAL

HR Jura II - MasterClass (3 dage)

HR Jura II – MasterClass
 
HR Jura II – MasterClass afholdes over tre dage med følgende hovedindhold:
  
Formålet med denne uddannelse er at give en solid indføring i ansættelsesrettens lovgivning på dagpenge, barsels og sygefraværsområdet. Der udstedes uddannelsesbevis for gennemført uddannelse. Uddannelsen er relevant for ansatte i HR funktion, ledere og andre som er i berøring med ledelse. Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med Voldgiftsdommer Rami Chr. Sørensen.
  
 
Kursusdag 1:  Dagpengereglerne ved sygdom og barsel    2. september i Aarhus
Første dag giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Gældende fra 27. ferbruar 2020, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.
 
Hovedpunkter:
 • Om retten til sygedagpenge
 • Krav, pligter, anmeldelse, betaling og refusion
 • Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten
 • Jobafklaringsforløb og Fast-track løsning
 • Regler for barselsdagpenge, herunder om beskæftigelseskrav, fædreorlov og sorgorlov

Se hele indholdet af kursusdag 1

Kursusdag 2:  Barsel og ligebehandling på arbejdsmarkedet    23. september i Vejle
Dagen har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU om øremærket barsel skal være implementeret i dansk lovgivning i løbet af 2021. Der er tale om store ændringer i barselssystemet. Fra 2021 er nye regler om sorgorlov indført, som en del af barselslovgivningen.

Hovedpunkter:

 • Fravær og barsel
 • Varslingsregler og barsel/adoption
 • Dagpengebestemmelserne
 • Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster
 • Sorgorlov
 • Lovgivning som regulerer ligebehandling på arbejdsmarkedet

Se hele indholdet af kursusdag 2

Kursusdag 3:  Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen    14. december i Vejle 
Du får på dagen indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Refusion af sygedagpenge i forbindelsen med Covid-19. indgår på kurset - i det omfang disse bestemmelser er relevante på kursusdagen. 

Hovedpunkter:
 • Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger juraen
 • Sygdom i forbindelse med ansættelse
 •  Delvise syge- og raskmeldinger
 • Sygdom og ferie
 • Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær
 • Sygdom og handicap
 • Sygefravær og persondatalovgivningen

Se hele indholdet af kursusdag 3

  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Barsel og Ligebehandling på arbejdsmarkedet

  Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Nyt direktiv fra EU om øremærket barsel skal være implementeret i dansk lovgivning i løbet af 2021. Der er tale om store ændringer i barselssystemet. Fra 2021 er nye regler om sorgorlov indført, som en del af barselslovgivningen.

  Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

  Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Gældende fra 27. ferbruar 2020, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

  Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

  På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Refusion af sygedagpenge i forbindelsen med Covid-19. indgår på kurset - i det omfang disse bestemmelser er relevante på kursusdagen.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Tid & Sted

  02. september
  Vejle
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 12.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: Vejle

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: