HR Jura III - MasterClass (3 dage)
EventDetailsDEV
Conference:hr_jura_iii_masterclass_3_dage
ConferenceId:5676255---OPERSONAL
Event:aarhus_2021_10_11
EventId:5676264---OPERSONAL

HR Jura III - MasterClass (3 dage)

Formålet med uddannelsen er at give dig en opdatering på de væsentligste ansættelsesretslige nyheder inden for det seneste år. Der udstedes uddannelsesbevis for gennemført uddannelse. Uddannelsen er relevant for ansatte i HR funktion, ledere og andre som er i berøring med ledelse. Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med Voldgiftsdommer Rami Chr. Sørensen.

Kursusdag 1: Aktuel HR jura     11. oktober i Aarhus

 Uddannelsesns første dag har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdsgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringslov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv. Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov (øremærket barsel) og minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Hovedpunkter:
 • COVID 19: Afledte ansættelsesretlige konsekvenser 
 • Den ny ferielov - aktuelle problemstillinger
 • Arbejdsmiljølovgivning inkl. psykisk arbejdsmiljø
 • Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen
 • Udenlandske ansættelser
 • GDPR i praksis
 • Opdatering på dagsaktuelle lovændringer mv.
Se hele indholdet af kursusdag 1

Kursusdag 2: Fleksible ansættelser     15. november i Vejle

Vi sætter fokus på fleksibiliteten i forhold til ansættelse af arbejdskraft, herunder muligheder og begrænsninger som arbejdsgiver ansættelsesretligt er underlagt. Kurset behandler en række ”freelancebaserede ansættelser” i form af korte ansættelseskontrakter, projektansættelser, deltidsansættelser, timebaserede ansættelser, brug af arbejdsfordeling mv. og gennemgår herunder de forhold som arbejdsgiver særligt skal være opmærksom på i ansættelsesretlige sammenhæng. Kurset berører kort de skattemæssige afgræsninger man skal være særlig opmærksom på ved ansættelse af "fleksibel arbejdskraft". 

Hovedpunkter:
 • ”Freelancebaseret ansættelser” herunder muligheder og afgrænsninger
 •  Muligheder og krav som knytter sig til den fleksible ansættelse  

Kursusdag 3: Løntilskud og fleksjobordninger     25. november i Vejle

På dagen gennemgår vi reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc. På kurset medtages de seneste ændringer i løntilskudsregler mv.

 
Hovedpunkter:

 • Gennemgang af vigtigste ændringer i den ”ny” løntilskudslov
 • Ansættelsesretlige forhold ved fleksjobbere, ansatte i lønskud etc.
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Fleksjob og løntilskudsordninger

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc. Ny - midlertidig - tilskudordning til lærlinge frem til udløbet af 2020, samt ændringer i tilskudsreglerne vedørende uddannelsesaftaler indgået efter 1. maj 2020.

Løntilskud og fleksjobordninger

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc. På kurset medtages de seneste ændringer i løntilskudsregler mv.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

11. oktober
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 12.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: