Ind- og udstationering - Social sikring og HR jura - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:ind_og_udstationering_2021_social_sikring_og_hrforhold
ConferenceId:5364997---OPERSONAL
Event:

Ind- og udstationering - Social sikring og HR - jura

Nye løn- og ansættelsesvilkår for udlændinge beskæftiget i Danmark er konsekvensen af nyt EU direktiv som er trådt i kraft 1. august 2020. Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger og den sociale sikring ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft og ved udstationering af medarbejdere. Særlig fokus på udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsvilkår, social dumping og de arbejdsretlige regler, feriebestemmelser, ligebehandling, ligeløn mv., arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarregler. EF forordningen fra 2004 er under revision og forventes i 2021 at ligge klar. Hvilke ændringer kan vi forvente af den ny forordning. Der gives en opdatering på Brexit.
 
Indhold:
 
Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft – HR jura 

 • Nyt udstationeringsdirektiv fra 1. august 2020
 • Nye løn og ansættelsesvilkår som konsekvens af direktivet - hvad betyder det for arbejdsgiver og ansatte
 • Udvidelses af positivlisten fra 1. juni 2020 med faglært
 • Skærpelse af bødestraf ved illegale ansættelser 
 • Udstationeringer foretaget i efteråret 2019 - om konsekvenser af nyt direktiv
 • Hvilke forholdsregler bør arbejdsgivere tage i forhold til lange udstationeringer
 • Fast-track ordning for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
 • Arbejds- og opholdstilladelser, herunder arbejdsgiveransvar
 • Myndighedskontrol ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – modvirkning af social dumpning
 • Kontraktforhold: hvilke forhold skal man være særlig opmærksom på
 • Arbejdsklausuler - social dumping? - hvad betyder det for kontrakten
 • Mindsteløn - og andre ansættelsesvilkår - hvad skal man være opmærksom på?
 • Konsekvenserne ved ulovligt arbejde
 • Sondringen mellem lokalansættelse, arbejdsudleje og entrepriseaftaler
 • Særligt om ferierettigheder ved udenlandske ansættelser og udstationeringer 
 • Registreringsmæssige forhold ved offentlige myndigheder – herunder RUT
 • Om lovvalg for udenlandske ansatte – udvalgte problemområder (ferie mv.) 
 • Vikarlovens betydning for brugervirksomheden og risikoen for ansvar for vikarbureauets manglende overholdelse af overenskomsten 
 
Social Sikring ved udstationering herunder til Danmark 

 • Det ny udstationeringsdirektiv 2018 som får virkning fra sommeren 2020
 • Forretningsrejsende fra udlandet, særligt konsekvenserne ved udrejse herfra landet
 • Brexit og konsekvenserne for de udstationerede her i landet  
 • Øresundsområdet - hvad skal man vide om social sikring i forhold til medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder hjemmefra
 • Offentlig ansatte i Danmark, herunder forskere - gennemgang af særregler for offentligt ansatte i Danmark 
 • Generelt om social sikring for ansatte fra udlandet, som arbejder i Danmark

EF – Forordning om Social sikring – revision  

 • Ny ordning på vej – hvad kan vi forvente af ændringer
 
 
DAC6 – grænseoverskridende ordninger bliver indberetningspligtige 
 • Orientering om registreringspligt for "skatteydere" (virksomheder) med indberetningspligtige grænseoverskridende "ordninger"

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: