Inddrivelse af tilgodehavender - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:inddrivelse_af_tilgodehavender
ConferenceId:5169947---OPERSONAL
Event:

Inddrivelse af tilgodehavender

Målgruppe:
Debitorbogholdere, økonomi- og regnskabsansatte, controllere. Der kræves ikke nødvendigvis nogen videre forudsætninger for at få udbytte af kurset.


Om kurset:
Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan et effektivt og topmoderne debitorbogholderi fungerer. Der er fokus på forebyggelse og forberedelse af en god inddrivelse. Vi følger kunderne ”fra vugge til grav” set med regnskabsafdelingen og bogholderiets briller.

Efter kurset vil du have helt styr på bl.a., hvordan man i praksis gør følgende (og hvad reglerne siger om det):

 • Forebygger behovet for inddrivelse
 • Skriver rykkerbreve til debitorer
 • Sender rykkere pr. e-mail
 • Optimerer jeres muligheder for at få omkostningsdækning
 • Får underskrevet dokumenter digitalt, f.eks. ved frivillige forlig/skylderklæringer
 • Anmelder krav i konkursboer
 • Skatte- og momsmæssig behandling af tab på debitorer/kunder
 • Overholder persondatareglerne - herunder risici for ikke at overholde reglerne

Der er tale om et kursus, som giver indsigt i de vigtigste opgaver og almindeligt regelkendskab indenfor debitorbogholderiet. Herunder er medtaget bl.a. rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg og forældelse. Endvidere gennemgås de vigtigste regler omkring håndtering af persondata ved inddrivelse af fordringer.

INDHOLD: 

Kend din kunde:
 • Oprettelse af nye kunder – den rette debitor
 • Flere debitorer m.v.
 • Indhentelse af oplysninger
 • Sikkerhed – muligheder for at sikre sin fordring bedst muligt
 
Rykkerproceduren
 • Optimal forrentning – herunder mulighed for ved aftale med kunden at forbedre jeres retsstilling
 • Optimal rykkerprocedure
 • Gennemgang af reglerne om kompensationsbeløb (”misligholdelsesgebyr”), der kan pålægges ud over de almindelige gebyrer
 • Formulering af rykkere og skylderklæring, således at lovgivningen overholdes

Inkasso
 • Inkassoprocedure
 • Opkrævning af lovlige gebyrer og omkostninger
 • Betalingspåkrav – den forenklede inkassoproces


Digital underskrift af frivillige forlig/skylderklæringer
 • Gældende ret
 • Retspraksis
 • Krav til den digitale underskrift
 
Forældelse: 
 • Overordnet gennemgang af forældelsesreglerne
 • Hvordan forældes kreditor krav efter 3 år
 • Hvordan forlænges forældelsesfristen til 10 år

Debitorstyring i relation til personoplysninger og datasikkerhed
 • EU's kommende Persondataforordning stiller meget skrappe krav til behandling af persondata!
 • Hvornår må man sende rykkere pr. e-mail til en kunde?
 • Hvornår skal man sende e-mails sikkert/krypteret?
 • I hvilket omfang må man bruge skyldnernes CPR-nummer?
 • Krav om databehandleraftaler ?

Kundens konkurs
 • Overordnet gennemgang af kurators arbejde
 • Anmeldelse og opgørelse af krav
 • Risiko for omstødelse
 • Løbende aftaleforhold
 • Hvornår må man skatte- og momsmæssigt tabsfører sit krav

Fordringer i udlandet:
 • Forebyggelse
 • Sikringsakter
 • Inddrivelse af gæld
 • Anlæggelse af søgsmål

Praktiske råd:
Derudover giver underviseren en række praktiske råd, herunder om:
 • Afdragsordninger
 • RKI
 • Udlæg
 • Kommunikationen med skyldner
 • Telefonopkald 
Instruktør:
Advokat (H), Partner Per Hald, Hald-Advokaterne

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

03. november
Vejle
05. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: