Inddrivelse af tilgodehavender
EventDetailsDEV
Conference:inddrivelse_af_tilgodehavender
ConferenceId:5169947---OPERSONAL
Event:aarhus_2024_05_22
EventId:6671476---OPERSONAL

Inddrivelse af tilgodehavender

MÅLGRUPPE:
Debitorbogholdere, økonomi- og regnskabsansatte, controllere. Der kræves ikke nødvendigvis nogen videre forudsætninger for at få udbytte af kurset.

Kort om kurset:

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler. Du får kendskab til rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi etc.  Kurset er relevant uanset erfaringsniveau.

AI (kunstig intelligens) er også et effektivt redskab i arbejdet med skyldnere. På kurser bliver du præsenteret for hvordan du ved brug af chatbots kan søge relevant lovgivning om skyldnere. Du bliver præsenteret for hvordan du med brug af AI kan formulere rykkerskrivelser som opfylder lovens bestemmelser - o.m.a.
  
Kurset er rettet mod alle, der har ansvar for at inddrive forfaldne betalinger, herunder regnskabschefer, økonomichefer, kreditchef, inkassomedarbejdere og advokater.

På kurset gives også indblik i mulighederne for brug af kunstig intelligens i sager om inddrivelse, herunder inkassosager.

  
KURSUSINDHOLD:
 
Grundlæggende principper for inddrivelse af fordringer:
 
 • Gennemgang af lovgivning og regler for inddrivelse af fordringer
 • Identifikation af forskellige typer af skyldnere og hvordan man håndterer dem
 • Udarbejdelse af en effektiv strategi for inddrivelse af fordringer
 
Rykkerprocedurer:
 
 • Trin-for-trin gennemgang af rykkerprocedurerne og hvordan man implementerer dem:
 • Udarbejdelse af effektive rykkerskrivelser og håndtering af eventuelle indsigelser
 
Inkasso
 
 • Identifikation af hvornår og hvordan man overdrager sagen til et inkassobureau eller advokat
 • Gennemgang af forskellige inkassoprocesser og omkostninger forbundet med dem
 • Håndtering af forholdet til skyldneren og bevarelsen af gode kunderelationer
 
Retssager
 
 • Gennemgang af processen for at føre retssag i inddrivelse af fordringer
 • Identifikation af de juridiske dokumenter, der er nødvendige for at føre en retssag
 • Håndtering af omkostningerne forbundet med en retssag og vurdering af om det er en hensigtsmæssig løsning.
 
Alternative løsninger
 
 • Gennemgang af alternative løsninger til inddrivelse af fordringer, herunder gældssanering, afdragsordninger og forligsforhandlinger
 • Identifikation af de fordele og ulemper ved alternative løsninger og hvordan man vælger den bedste løsning.
 
Debitorstyring i relation til personoplysninger og datasikkerhed
 
 • EU's Persondataforordning stiller meget skrappe krav til behandling af persondata!
 • Hvornår må man sende rykkere pr. e-mail til en kunde?
 • Hvornår skal man sende e-mails sikkert/krypteret?
 • I hvilket omfang må man bruge skyldnernes CPR-nummer?
 • Krav om databehandleraftaler ?

Inddrivelse i fordringer i selskab under rekonstruktion:
 • Hvilke muligheder har kreditor for at indgive krav overfor selskabet under rekonstruktion
 • De tidsmæssige rammer for indgivelse af krav
 • Beskyttelse af aktiver i selskabet under rekonstruktion - betydningen heraf for kreditor
 • Om samarbejde mellem kreditor og rekonstruktør/rekonstruktionsselskabet
 • Kreditors rettigheder over for en skyldner under rekonstruktion
 • Kreditgivning til en skyldner under rekonstruktion

Kunstig intelligens i sager om inddrivelse af tilgodehavender: 

 • Prediktiv analyse
 • Automatisering af kommunikation med skyldner
 • Kreditvurdering
 • optimering af inkassoprocessen

Kursusform:
Kurset indeholder både teoretisk undervisning og praktiske øvelser og case-studier.
 
Kursusmateriale:
 
Deltagerne vil modtage kursusmaterialet på via mail 3 – 4 dage inden kursets afholdelse med detaljeret information om kursusindholdet, praktiske eksempler og øvelser, samt relevante lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige oplysninger.
 
Instruktør:
Advokat Christian Aispur, Advokatfirmaet Hald

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Læs og forstå et regnskab

For at analysere en virksomheds økonomiske præstation og sundhedstilstand på en mere helhedsorienteret måde, er det vigtigt at tage hensyn til både finansielle og ikke-finansielle data. Dette kan gøres ved at anvende en bredere vifte af analysemetoder, herunder økonomiske nøgletal, benchmarking, kvalitative undersøgelser og stakeholderanalyse. På dette kursus er det formålet at give indsigt et selskabs kort og langsigtede værdiskabelse, hvor indholdet af de ikke finansielle data indgår med samme vægt som de finansielle data.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

22. maj 2024
Aarhus
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Aarhus

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

21. maj 2024
Hovedstaden

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: