Personoplysninger og datasikkerhed - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:informationssikkerhed-databeskyttelse
ConferenceId:3033932---OPERSONAL
Event:

Personoplysninger og datasikkerhed

Et hovedformål med de ny databeskyttelsesregler er at sikre beskyttelse af personoplysninger. Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes.

 
Målgruppe for kurset:
Ansatte, som er i berøring med persondata, uanset om det er som HR ansat, IT medarbejder, løn medarbejder, mellemleder eller ansat i topledelsen. 
  
Kort om kurset:

Dette kursus har som formål at give praktiske redskaber til implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger og forslag til hvordan virksomhedens sikkerhedspolitik kan udformes. På kurset får du indblik i hvad der forstås ved fysisk, teknisk og organisatorisk sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som må anses for at være passende i forhold til forordningens krav.

 

Hovedpunkter:


Risikoafdækning og risikofaktorer:

 • Overordnet risikoafdækning
 • Hvilke tiltag kan virksomheden med rimelighed gøre for at minimere risikofaktorerne
 • Hvilket risikoniveau skal virksomheden lægge sig på i forhold til reglernes opfyldelse, herunder set i forhold til forretningsmæssige overvejelser, bøder, dårlig omtale mv.
 • Metoder til at skabe sig et overblik over virksomhedens persondata 
 • Afdækning af virksomhedens informationssikkerhed omkring persondata
 • Afdækning af persondatasikkerhed i dokumentstyringssystemer, HR - systemer, dropbox mv. 
 • Hvem skal involveres i afdækning af risici
 • ”Skygge – IT” – betydning heraf for virksomhedens informationssikkerhed
 • Sociale medier og betydningen for datasikkerhed
 • Om analysemetoder – herunder digitale søgninger efter persondata

Tiltag, som skal sikre optimal databeskyttelse omkring persondata

 • Introduktion til god praksis for datasikkerhed
 • Forordningens krav om fysisk, organisatorisk og systemmæssig sikkerhed
 • Fastsættelse af politikker til beskyttelse af persondata
 • Adgangsforhold til persondata                
 • Om oplæring af personale i håndtering af personoplysninger
 • Kryptering af persondata – hvornår er det nødvendigt
 • Dokumentation af persondatasikkerhed og processer
 • Redskaber til brug for dokumentation af persondatasikkerheden - herunder eksempel på et "accountabilityprogram"
 • Hvilke dokumentationskrav kan virksomhederne forvente at blive mødt med fra tilsynsmyndigheden
 • Brud på datasikkerheden: Om lovkrav og udmøntning i form af handlingsplaner
 

Markedsføringslov 2019

Den nye markedsføringslov er trådte i kraft den 1. juli 2017. Der er tale om en gennemgribende omskrivning af de gældende regler. Kurset har som formål at give et overblik over den ny lov, med særlig fokus på de ændringer den ny lov medfører. Der er tale om ændringer med stor betydning for erhvervsdrivendes markedsføring. Nye regler for håndtering af personoplysninger (den ny persondataforordning) får væsentlig betydning for markedsføringen i praksis – herunder ikke mindst markedsføring gennem brug af den digitale teknologi. På kurset gennemgås det komplekse samspil mellem de nye regler for persondatahåndtering og markedsføringslovgivningen samt e-privacy reglerne/brugen af cookies.

Persondata - kend reglerne

Reglerne for behandling af personoplysninger træder i kraft i maj 2018. De nye meget omfattende krav fra EU om håndtering af personoplysninger betyder, at alle danske virksomheder allerede nu skal forberede sig på de nye krav. Virksomheder, som ikke har styr på reglerne, risikerer at blive mødt med bødekrav på op til 4 pct. af virksomhedens årlige omsætning. På dette kursus gennemgås reglerne i forordningen med særlig fokus på de nyskabelser som forordningen medfører for alle virksomheder, herunder offentlig myndighed.

Persondataforordningen – dokumentationskrav og regler

Reglerne for behandling af personoplysninger er trådt i kraft 25. maj 2018. De første bødeforlæg fra datatilsynet lægger op til bøder i millionklassen. Mange hundrede sager er allerede planlagt af tilsynet. På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Kurset har stor relevans for alle ansatte som arbejder med virksomhedens persondata,

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Persondata

I vores PERSONDATA-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af et netværk. Netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen så virksomhederne lever op til forordningens krav og betingelser, når den træder i kraft 25. maj 2018. Samtidig bliver du opdateret løbende med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: