International Moms 2020 (ny EU-momsreform på vej) - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:international-moms
ConferenceId:81185-----OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_11_02
EventId:5176328---OPERSONAL

International Moms 2020 (ny EU-momsreform på vej)

Moms er om noget blevet et højaktuelt og prioriteret emne på dagsordenen. Såvel i EU, som hos politikere, myndigheder og viksomhederne selv. "International Moms" kommer ind på de relevante opmærksomheder i den forbindelse, herunder Brexit's betydning for den internationale handel. Endvidere barsler EU med at afskaffe "omvendt betalingspligt" for salg inden for EU. Vigtigt at være klar i forhold til disse nyheder i god tid.

Målgruppe:
Ledere og medarbejdere i økonomi- og regnskabsfunktioner, som er beskæftiget  med internationale momsforhold samt revisorer og advokater eller andre, som rådgiver på området.

Kort om kurset:
Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms.. Meget brugbart kursusmateriale.
  
Indhold:
Fokus på korrekt dokumentation. Bl.a. når en dansk sælger ønsker momsfritagelse for et salg, hvor varerne bliver afhentet af en anden EU-virksomhed.

  Nye regler fra 1. juli 2019:
  • Nye momsregler for trekanthandel indenfor EU.

  Nye regler fra 1. januar 2020:
  • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
  • Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for Fællesskabet
  • Forenkling af kædetransaktioner for at øge retssikkerheden
  • Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for Fællesskabet med henblik på anvendelse af momsfritagelsen

  Handel med varer over landegrænser
  • Principper og definitioner; hvad er varer? Hvor er momsbeskatningsstedet? Hvem har betalingspligten?
  • Handel inden for EU
  • Handel med 3. lande
  • Omvendt betalingspligt
  • Krav til dokumentation for salg af varer uden moms til udlandet - øget fokus fra SKAT         
  • Handel med private - herunder afhentningssalg og fjernsalg 
  • Specielle handelsforhold ved brug af mellemhandler
  • Trekanthandler
  • Kædehandler
  • Lagre i andre lande - registeringspligt?
  • Mange praktiske eksempler på handel med varer over landegrænser
    
  Handel med ydelser over landegrænser
  • Principper og definitioner; hvad er ydelser? Hvor er momsbeskatningsstedet? Hvem har betalingspligten?
  • Hovedregelsydelser - med omvendt betalingspligt
  • Undtagelser til hovedreglen - sondringer
  • ’Use and enjoyment’-ydelser (udnyttelseskriteriet)
  • Særregler for visse ydelser; fast ejendom, personbefordring, restaurationskøb, leje at transportmidler
  • Moms af ydelser i forbindelse med messer, udstillinger mv.
  • Bilagskrav, når den ansatte er i udlandet, herunder bilag ved repræsentation
  • Transportydelser
  • Praktiske eksempler på handel med ydelser over landegrænser

  Særlige opmærksomheder 
  • Korrekt validering af momsnumre i VIES - Vi viser hvordan-og-hvorledes
  • Massevalidering - hvis mange kunders momsnummer skal valideres 
  • Viderefakturering af udlæg
  • Betydning af at sælge til et "momsnummer", et "fast forretningssted" eller et "økonomisk hjemsted"
  • Hvordan behandles sammensatte leverancer?
  • Registereringspligt i udlandet? Hvornår kommer registrering i udlandet på tale?
  • Indberetning; udfyldelse af momsangivelsens rubrikker, "EU-salg uden moms"-angivelse, Intrastat
  • Krav og sanktioner over for virksomheder, som ikke indberetter rettidigt til VIES (’EU-salg uden moms’)
  • Handel med ikke-momsregistrerede virksomheder
  • Købers risiko ved sælgers ukorrekte momsmæssige behandling af salget 
  • Brexit’s indvirkning på handel på tværs af landegrænser. Hvad sker der nu, hvor England forlader EU?            
    
  Tilbagesøgning af moms i udlandet: 
  • Hvornår kan der søges betalt moms tilbage fra udlandet? - Praktisk procedure og vigtige tidsfrister
  • Skattemæssige konsekvenser, når der ikke søges momsrefusion

  Ny EU-momsreform på vej
  • Bl.a. et opgør med "reverse charge"-konceptet
  • Præcisering af begrebet "certified taxable person”, der omhandler bl.a. simplificering af regler for konsignationslagre, VIES (validering af momsnumre) m.m.
  • Udvidelse af One Stop Shop-systemet på vej...     
  • Opkrævning af lokal moms herover landegrænserne på vej...    

  Godkendt efteruddannelse:
  Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i kategorien 'Skat'.


  Bemærk:
  Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Bogholderi & Regnskab" og ”Moms, Skat og Afgifter”
  Ved deltagelse på henholdsvis 5 og 4 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.
      
  "Kurset indeholder mange praktiske eksempler på handel på tværs af landegrænser"
   
  Instruktør:
  Partner Rune Grøndahl, KPMG Acor Tax

  Aktuel Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

  Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

  Momsreglerne fra A-Z

  Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du blot ønsker en "brush-up" på moms. Kurset har været afholdt siden 1999 og er Økonomi & Personales ældste kursus - altid ajourført med senste nyt.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Moms og Afgifter

  Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

  Tid & Sted

  02. november
  København
  Fra 09:00 til 16:00
   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
  Tilmeld

  Sted: København

  Andre datoer

  Vælg en anden dato herunder

  23. november
  Vejle

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: