Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)
>EventDetailsDEV
Conference:koncernindterne_handler_samt_udlaeg_og_viderefakturering_netvaerk_moms_afgifter
ConferenceId:4255671---OPERSONAL
Event:

Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)

Dagens hovedtema
Koncerninterne handler, samt udlæg og viderefakturering 


Program

 • Velkomst
 • Praktisk info mv. v/ dagens vært
 • Dagens hovedtemaer v/ mødets facilitator

  • Koncerninterne handler
   Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling.

 

  • Udlæg og viderefakturering.
   Udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget.
   Hvordan håndterer man som sælger omkostninger, hvor regningen sendes videre til kunden, enten ved viderefakturering eller ved refusion fra køber. I forhold til momsreglerne er det meget afgørende at fastlægge, om omkostningerne viderefaktureres eller blot refunderes som udlæg afholdt på købers vegne.

    

  • Opdatering  på den kommende EU-momsreform…

 • ”Bordet rundt” ...
 • Indspark fra deltagerne - og andre dagsaktuelle problemstillinger
 • Eventuelt – det helt bløde punkt
 • Afrunding og exit

 

 
Mødeleder:     Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Facilitator:       Rune Grøndahl / Rasmus Bojsen, KPMG Acor Tax

 

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Mødedatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

10. september
Herlev
15. september
Esbjerg

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.495,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: