Konstruktiv feedback - gør en forskel med din kommunikation - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:konstruktiv_feedback_goer_en_forskel_med_din_kommunikation
ConferenceId:5940282---OPERSONAL
Event:storkoebenhavn_2022_04_07
EventId:5940285---OPERSONAL

Konstruktiv feedback - gør en forskel med din kommunikation

En organisationskultur præget af konstruktiv feedback er med til at øge sammenhængskraft, faglighed og trivsel. Hvis feedback er konstruktiv, så giver det resultater i forhold til samarbejde og udvikling. Organisationer bør stille sig selv spørgsmålet: Hvad er årsagen til, at vi ikke bruger konstruktiv feedback i højere grad, end vi gør? Der kan være mange svar på det spørgsmål. Det kunne skyldes vores indre dialog: ”Kan jeg tillade mig det?”, ”Det bliver garanteret opfattet negativt!”, ”Det gør alligevel ingen forskel!” Etc. Konstruktiv feedback giver mulighed for at bidrage til dine kollegers, medarbejders, leders og egen udvikling – fagligt og personligt.

De fleste vi gerne dygtiggøre og udvikle sig inden for deres faglighed. Det skal bare være i et tempo der passer til dem. Vi giver mere feedback end vi beder om, og det er uhensigtsmæssig Vi skal bede om feedback, så vi får den i et omfang og et tempo, der er tilpasset.

Uenighed er en uundgåeligt i en feedback-kultur. Vi oplever at blive kapret følelsesmæssigt og handler uhensigtsmæssigt. Set i bakspejlet står det Efterfølgende tydeligt, hvad vi kunne have gjort. For at forstå vores egen adfærd i feedback situationer, kan vi hente hjælp fra de nyeste indsigter i forskningen.

God feedback på rette tidspunkt kan gøre underværker og sikre organisatorisk læring. Men det kræver, at der i organisationen er en bevidsthed om, hvad konstruktiv feedback er, hvordan vi beder om feedback, og hvordan feedbacken gives.

Konstruktiv feedback giver mulighed for at bidrage til egen udvikling. Og samtidig styrker det samarbejdet og teamets opgaveløsning.

MÅLGRUPPE:
Kurset i konstruktiv feedback henvender sig til personer, der ønsker at styrke deres evne til at modtage og give feedback med henblik på at udvikle teamet.

Der kan være forskellige årsager og motiver til at deltage på kurset; teamet der vil være bedre til at have åben og fremadrettet dialog, ledere der vil styrke deres kommunikation, eller konfliktangste personalegrupper. Fælles for dem alle er, at for at kunne give god feedback, skal du først og fremmest vær god til at modtage feedback – og det er nogle gange svært.

KURSUSINDHOLD:
Dette kursus i konstruktiv feedback indeholder:

  • Fra solo til team
  • Dine pejlemærker: Timing, reaktion og intention
  • Hvorfor giver jeg feedback?
  • Psykologi og roller – typiske adfærd
  • Hjernens erfaringer
  • Hvad står du imod med?
På vores konstruktiv feedback-kursus veksler vi mellem oplæg, dialog og øvelser, hvor det det teoretiske omsættes til konkret handling.

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021/22. Der er aftalt ny barselsreform med mange ændringer herunder om øremærket barsel. Loven er fremsat og vedtages i starten af den nye år. Nye krav til ansættelseskontrakter i 2022 bliver konsekvensen af nyt EU direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold.

Psykisk arbejdsmiljø - Regler, tilsyn mv.

Ny arbejdsmiljølov fra nytår 2020. Ny vejledning om krænkelser. Arbejdstilsynets tilsyns- og vejledningsopgaver og kravene til arbejdsgiver. COVID-19 konsekvenser på arbejdsmiljøet. Nye regler om kompetencepåbud fra 1. april 2021. Ny bekendtgørelse fra arbejdstilsynet om regler og pligter for arbejdsgivers håndtering af psykisk arbejdsmiljø.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

07. april
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: