Læs og forstå et regnskab - 1-dags kursus - Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:laesogforstaa
ConferenceId:1160287---OPERSONAL
Event:vejle_2023_09_26
EventId:6411923---OPERSONAL

Læs og forstå et regnskab

Målgruppe:
Økonomi- og regnskabsmedarbejdere på alle niveauer, kreditrådgivere og  investorer og andre, som ønsker et indblik i hvordan man læser og analyserer et regnskab.
 
KORT OM KURSET:
På dette kursus får du et solidt indblik i, hvordan man med regnskabsanalytiske værktøjer kan vise, hvorledes en virksomheds økonomi har udviklet sig igennem en årrække. Regnskabsanalyser er ofte baseret på beregning af en række nøgle- og indekstal. På kurset lærer du dels at beregne relevante nøgletal inden for områderne rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet og dels at kunne kommentere de økonomiske sammenhænge til brug for f.eks. en kreditvurdering. På dagen veksles der mellem korte oplæg, dialog og praktiske opgaver.

INDHOLD:

Virksomhedsformer
 • Du lærer at analysere på regnskaber fra aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder
 Introduktion til regnskabsanalysen
 • Vigtige begreber og opstillingsformer
 • Resultatopgørelsen og balancen  
Virksomhedens omkostninger
 • En gennemgang af det eksterne årsregnskabs udgiftsposter
 • Kapacitets-, variable-, finansielle og ekstraordinære omkostninger
Opgaveløsning
På kurset bliver du præsenteret for praktiske opgaver. Du får dermed afprøvet og arbejdet med det præsenterede stof og analyse-værktøjerne med det samme. 
 
Dit udbytte af dette kursus
 • En konkret viden om nøgletalsberegninger, der vil sætte dig i stand til at kommentere og beskrive udviklingen i en virksomheds rentabilitet og indtjeningsevne.
 • Værktøjer, der vil sætte dig i stand til at identificere årsagen til ændringer i en virksomheds likviditetsreserve.
 • Overblik over og større forståelse for en virksomheds økonomiske situation
 • Viden om formidling og præsentation af komplicerede økonomiske problemstillinger.
 • Du lærer at ”læse mellem linjerne” i et årsregnskab. 
Regnskabsanalyse
 • Rentabilitetsanalyse
 • Analyse af indtjeningsevnen
 • Likviditet og soliditet
 • Kapitaltilpasning
 • Likviditetsbeskrivelser
 • Brug af nøgletal og indekstal
Ved analyser anvendes i stor udstrækning nøgletalsberegninger
 • Du lærer at sætte ord på de beregnede nøgletal og analyser. Hvad er det nøgletallene fortæller os?
 • Du lærer at formulere en konklusion på en regnskabsanalyse

 
Instruktør:
Statsautoriseret Revisor Dennis Skovby, Døssing & Partnere

Excel - Bogholdere (2 dage)

Kursets formål er at udbygge deltagernes grundlæggende viden om MS Excel med teknikker og metoder, som kan benyttes til løsning og opbygning af en række brugbare økonomimodeller og andre almindelige rutiner.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. Du bliver endvidere opdateret på den ny bogføringslov, herunder nye krav til dokumentation og arkivering.

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår forskelle til klasse C herudfra. Kurset medtager også en række væsentliger ændringer til årsregnskabet som er trådt i kraft for regnskaber som er påbegyndt 1. januar 2020 og fremefter. Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov, herunder udvidede krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Du får også indblik i de lovmæssige rapporteringskrav om ikke finansielle nøgletal (ESG) i årsregnskabet samt kommende nye rapporteringskrav om bæredygtighed (csrd - direktivet som erstatter det nuværende EU direktiv om ikkefinansiel rapportering). Endelig gennemgås nyt EU direktiv om lønrapportering som i løbet af de kommende år skal indeholdes i virksomheders årsrapportering. Vigtigt moms og skattenyheder som har indvirkning på årsrapporten vil også være medtaget.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

26. september
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: