Ligebehandling på arbejdspladsen - nye arbejdskrav og regler - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:ligebehandling_paa_arbejdspladsen_nye_arbejdskrav_og_regler
ConferenceId:4445576---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2019_08_29
EventId:4446031---OPERSONAL

Ligebehandling på arbejdspladsen - nye arbejdskrav og regler

Ny lovgivning opstiller krav til arbejdsgivere om organisatoriske tiltag mod forskelsbehandling på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet har senest fulgt op med ny vejledning mod krænkelser og heri præciseret de nye arbejdsgiverkrav. Ansatte der bliver udsat for forskelsbehandling, har krav på godtgørelse. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelse og ved afskedigelse. På kurset gives indsigt i de regler og love som regulerer området. Et betydeligt antal retssager både ved de danske domstole, nævn og faglig voldgift har endvidere betydet at retstilstanden er under konstant forandring.
 
Hvilke regler gælder:
 • Forskelsbehandling pga. køn (ligebehandlingsloven)
 • Forskelsbehandling pga. alder, handicap, religion, nationalitet etc. (forskelsbehandlingsloven)
 • Arbejdstilsynets vejledning om krænkelse på arbejdspladsen
 • Lovændring fra 1. januar om seksuelle krænkelser
Hovedpunkter på kurset:
 • Definition af begreberne – særligt alder og handicap
 • Forskelsbehandling ved ansættelse, under ansættelse og efter ansættelse
 • Helbredsoplysninger – hvad må vi spørge om?
 • De forbudte kriterier
 • Særlige kriterier når der sker personalereduktion
 • Forskellen på direkte og indirekte diskrimination
 • Hvad skal man være opmærksom på, når der indgås forlig i sagerne
 • Hvad skal man gøre for at undgå sager om aldersdiskrimination
 • Hvordan forstår vi begrebet handicap
 • Når arbejdsgiver ikke har viden om handicap
 • Hvor langt strækker arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse sig i forhold til medarbejdere, der har handicap?
 • Bevisbyrdereglerne - særlig bevisbyrder i sager om krænkelser
 • Godtgørelsesniveau
 • Relevant retspraksis fra domstolene og Ligebehandlingsnævnet
 • Organisatoriske tiltag som forebyggelse mod forskelsbehandling, herunder chikane og krænkelser
Instruktør:
Advokat (H) Rami C. Sørensen, DJØF

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

29. august
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

05. september
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: