Løn & Personale 2018
>EventDetailsDEV
Conference:loen-personale
ConferenceId:2322566---OPERSONAL
Event:

Løn & Personale 2018

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR konsulenter og andre, der arbejder med løn- og personaleforhold.

Kort om kurset:
Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov vedtaget, ny barselsdagpengeregler, den ny persondataforordning og personaleadministrationen, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Hovedindhold: 

Ny lovgivning og vigtige nye afgørelser:

 • Ny ferielov offentliggjort - omfattende ændringer fra 2019
 • Den ny persondatalov
 • Nye barselsdagpengeregler fra nytår
 • Ny fleksibel fædreorlov fra 1. januar 2018
 • Ny forskerskatteordning/udenlandske medarbejdere fra 1. januar 2018
 • Nye pensionsrettigheder for ansatte i udlandet fra 21. maj 2018
 • Ny dom udvider sygdomsbegrebet til visse lægebesøg
 • Arbejdsmiljørepræsentanter ikke undergivet særlig beskyttelse (ny HR - dom)
 • Udvidelse af bedømmelsen af hvornår der er tale om handicap
 • Kutymemæssige fridage - nye muligheder for arbejdsgiver for at fjerne dem
 • Ny persondataforordning og personaleadministration
 • Ny skatteindberetningslov fra 2019 (herunder om lønindberetninger)
 • Nye tilskuds- og bonusregler for elever og lærlinge fra 2017
 • Praktikpladsafhængig arbejdsgiverbidrag fra 1. august 2017
 • Ny lovgivning om kunde- og konkurrenceklausler
 • Omplaceringspligt for barslende medarbejdere - ny vigtig dom                        
 • Dagpengegodtgørelse - G dage
 • Nye regler om aldersopsparing
 • Nye regler om arbejdsmiljøcertifikater
 • Ny forskerskatteordning
 • Nye regler om sorgorlov
Kontrol og overvågning af ansatte:
 • Kontrol af mail, sociale medier, post etc.
 • Brug af GPS, chips etc. 

Sygefravær og handicap: 
 • 120 - dagsreglen - begrænsning i anvendelsesområdet i henhold til seneste praksis fra Højesteret
 • Handicap-begrebet "udvides" med ny HR dom fra november 2017 
 
Sondring mellem A/B-indkomst – et minefelt!
 • Er din underleverandør selvstændig eller i tjenesteforhold hos dig? Afgrænsning og betydning heraf
 • Hæftelse og betaling af ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag, hvis der statueres A-indkomst
 • Hvis der er udvist ’forsømmelse’ bliver det dyrt for hvervgiveren….
   

Udenlandske medarbejdere: 
 • Ny forskerskatteordning fra 1. januar 2018                                                     
 • Er dine udenlandske medarbejdere omfattet af arbejdsudlejereglerne?
 • Hvordan indeholdes og afregnes arbejdsudlejeskat? Hvem har ansvaret?
 
Personalegoder mv. - med særlig vægt på optimering af personbeskatning og fastholdelse af medarbejdere:
 • Lønomlægning (ofte også kaldet bruttolønsordning): Hvornår kan en nedgang i lønnen, mod at få et gode til gengæld, svare sig? Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler
 • Skattemæssig behandling af arbejdsgiverbetalt behandling af stress
 • Anvendelsen af bagatelgrænserne for skattefrie personalegoder
 • Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelser mv., herunder iagttagelsen af 60-dages reglen – et SKAT-fokusområde

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
  
 
Instruktører:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Persondata - i ansættelsesretten

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Kursusdatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp:
"Jeg syntes, at det var et rigtigt godt kursus med nogle meget dygtige instruktører både fagligt - men også den måde, det blev fremlagt på (godt kryderet med humor)"
Pernille Nørhave Christensen,
Vestas Wind Systems