Løn og Personale 2020 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:loen-personale
ConferenceId:2322566---OPERSONAL
Event:

Løn og Personale 2020

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR konsulenter og andre, der arbejder med løn- og personaleforhold.     

Kort om kurset:
Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny "tilskudslov" fra 1. januar 2020, indberetning af feriepenge i overgangsperioden, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder. 


Hovedindhold:

  • Ny "tilskudslov" (den ny LAB - lov) fra 1. januar 2020 - hvad betyder den for arbejdsgiver
  • Nye arbejdstidsregler på vej i dansk lovgivning 
  • Nye krav til ansættelseskontrakter på vej via EU lovgivning om "minimumsrettigheder" for ansatte
  • Indberetning af feriepenge i overgangsperioden – inkl. ny bekendtgørelse fra oktober 2019
  • Seneste GDPR - praksis fra Datatilsynet og vigtige afgørelser
  • Nyt direktiv om øremærket barsel til fædre
  • Om arbejdsgivers ret til modregning i løn i sygedagpengesager
  • Nye regler 2020 for beskatning af firmabiler
  • Krav mod arbejdsgiver for uberettiget udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse
  • Agentreglen - risiko for skattepligt i selskab


 

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Nyt direktiv om gennemsigtighed og minimumsrettigheder i ansættelsesforhold, lov om jobklausuler, den ny ferielov og GDPR reglerne, er blot eksempler på lovgivning som har betydning for udformning af ansættelseskontrakterne. Senest har Coronasituationen også medført overvejelser om at bestemmelserne om arbejdsgivers ledelsesret bør præciseres i kontrakten. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Kurset vil både fokusere på kontrakterne ud fra en arbejdsgiver og arbejdstagersynsvinkel.

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn og Personale

Økonomi & Personale faciliterer netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- konsulenter, afdelingsledere mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister. Disse sikrer, at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3 timer 4 gange årligt.

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: