Løn & Personale 2019/2020 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:loen-personale
ConferenceId:2322566---OPERSONAL
Event:hvidovre_2020_06_03
EventId:4719108---OPERSONAL

Løn & Personale 2019/2020

Målgruppe:
Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR konsulenter og andre, der arbejder med løn- og personaleforhold.     

Kort om kurset:
Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny begrænsning i arbejdsgivers indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter,  status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Hovedindhold:

Ny lovgivning og vigtige nye afgørelser:     
 • Den ny ferielov - herunder overvejelser som arbejdsgiver bør gøre allerede nu
 • Nye feriereglers betydning for ansættelseskontrakter og personalehåndbog
 • Regnskabsmæssige konsekvenser af den ny ferielov - Feriepengeforpligtelsen i årsregnskabet
 • Den ny databeskyttelseslovgivning - herunder seneste nyt fra Datatilsynet
 • Aktindsigt i helbredsoplysninger begrænses fra 1. januar 2019
 • Nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019 – herunder krav om "sikker mail"
 • Ændringer til sygedagpengeloven
 • Nyt om barselsdagpengeregler  (sorgorlov, beskæftigelseskrav samt nyt direktiv om øremærket barsel til fædre)
 • Ny praksis om ferieafholdelse i forbindelse med ferie –skal kommunen godkende ferien?
 • Ny fleksibel fædreorlov fra 1. januar 2018
 • Omplaceringspligt for barslende medarbejdere - ny vigtig dom                                            
 • Nye regler om sorgorlov

Herudover berører vi i dag et par særlige opmærksomheder/nyheder om
 • Ny 'LAB'-lov pr. 1/1 2020 (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats), som bl.a. omhandler løntilskud
 • EU-dom om arbejdstidsregistrering
 • EU-direktiv om ansættelsesbeviser mv.
     
Sygefravær, dagpenge og handicap: 
 • 120 - dagsreglen - begrænsning i anvendelsesområdet i henhold til seneste praksis fra Højesteret
 • Ny afgørelse om arbejdsgivers ret til modregning ved mangende refusion af sygedagpenge
 • Ny vigtig dom fra Højesteret om 120-dagesreglen

Sondring mellem A/B-indkomst – et minefelt!
 • Hæftelse og betaling af ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag, hvis der statueres A-indkomst
 • Er din underleverandør selvstændig eller i tjenesteforhold hos dig? Afgrænsning og betydning heraf
 • Hvis der er udvist ’forsømmelse’ bliver det dyrt for hvervgiveren….                                         
 
Personalegoder mv. - med særlig vægt på optimering af personbeskatning og fastholdelse af medarbejdere:
 • Lønomlægning (ofte også kaldet bruttolønsordning): Hvornår kan en nedgang i lønnen, mod at få et gode til gengæld, svare sig? Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler
 • Aflønning med aktieoptioner mv. - og evt. konsekvens for ansættelseskontrakten
 • Anvendelsen af bagatelgrænserne for skattefrie personalegoder
 • Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelser mv., herunder iagttagelsen af 60-dages reglen – et særligt fokusområde for Skattestyrelsen
 • Ny skatteindberetningslov fra 2019 (herunder om lønindberetninger)


Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
  
 
Instruktører:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Advokat (H), Partner Jon Lauritzen, DLA Piper

Databeskyttelse i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på den ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område(udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Nye ansættelseskontrakter

Mange ansættelseskontrakter opfylder ikke lovgivningen. Ny lov om jobklausuler, indførelse af 70 års regel, ny persondataforordning, ny ferielov på vej, samt en række afgørelser inden for det ansættelsesretlige område betyder at mange ansættelseskontrakter ikke opfylder lovgivningen. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

04. juni 2020
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: