Løn - MasterClass - tilmeld dig kursusforløb her
EventDetailsDEV
Conference:loen_masterclass_4_dage
ConferenceId:6312212---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_02_06
EventId:6312217---OPERSONAL

Løn - MasterClass (4 dage)

KORT OM FORLØBET:
På forløbet, Løn - MasterClass, får du, over 4 dage, gennemgået alt inden for feriereglerne, barselsreglerne, dagpengereglerne og personalegoder.

Masterclass-uddannelsen kan med fordel finansieres via et af vores RABATKORT.

Datoer på Sjælland:
6. februar, 9. februar, 1. marts og 2. marts - alle i Hovedstaden

Datoer i Jylland:
2. februar, 3. februar, 6. marts og 7. marts - alle i Vejle
På kurset fokuseres på de særlige problemstillinger, som den nye ferielov har givet anledning til. Der vil på kurset blive sat spotlight på mange af de problemstillinger, hvor der har været tvivl om forståelsen og fortolkningen af reglerne.


Ny stor barselsaftale er trådt i kraft og har virkning for ansatte der bliver forældre den 2. august 2022 eller senere. Der er tale om et kompliceret regelsæt med konsekvenser for barselsdagpenge, lønrettigheder, soloforældre etc.


Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Der er fremsat et lovforslag om ny barselsreform med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.


Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet og regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordringsfradrag. 

 
Instruktører:
Senior Tax Manager Jørgen Frausing, TVC Advokaterne
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Barselsreglerne

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge er forhandlet på plads mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Den ny ferielov – særlige forhold

På kursus fokuseres på de særlige problemstillinger, som den nye ferielov har givet anledning til. Der vil på kurset blive sat spotlight på mange af de problemstillinger hvor der har været tvivl om forståelsen og fortolkningen af reglerne.

Personalegoder og Skattefri godtgørelser

Kurset gennemgår de skattemæssige udfordringer, der er forbundet med personalegodeområdet. Kurset gennemgår regler og betingelser for at rejse- og befordringsgodtgørelse, kan udbetales skattefrit. Covid-19 har endvidere indvirkning på en række personalegoder mv., herunder hjemmearbejdsplads, kantineordninger og befordningsdrag. Nye regler for skattefri gavekort til ansatte under Covid-19 vedtaget.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

06. februar 2023
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 19.980,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

02. februar 2023
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: