Løn & Personale 2021 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:loen_personale_2021
ConferenceId:5466113---OPERSONAL
Event:

Løn & Personale 2021

Kurset er målrettet nyheder som berører "løn- og personaleområdet", herunder opfølgning på den ny ferielov og overgangsperioden, barsel og sygedagpengeområdet, løntilskud, fleksjobordinger mv. Indholdet er tilpasset så det både er relevant for private som for offentlige arbejdsgivere.

Kurset afholdes som 1/2 dags kursus.

Den nye ferielov
 • Opfølgning på overgangsregler, indefrysning og udbetaling
 • Indeksering og forrentning - kan arbejdsgiver påvirke dette?
 • Periodiseringproblemstillinger
 • Efterfølgende reguleringer/korrektioner - bonusberegninger
 • Opfølgning på svar fra "STAR" - en række udvalgte problemstillinger

Nye regler i barselsloven fra 1. januar 2021

 • Nye regler for sorgorlov

Sygedagpenge
 • Ny praksis om modregningsadgang i løn ved manglende refusion

Løntilskud og fleksjob
 • Nye regler om løntilskud til voksenelever
 • Nye afgørelser fleksjob
Nye krav til løn- og ansættelsesvilkår ved ind- og udstationering
 • 1. januar 2021 ensrettes løn- og ansættelsesvilkår
 • Nye registreringskrav i virksomheder
 • Nye krav for opbevaring af dokumenter af hensyn til myndighedstjek
 • Krav til udpegning af kontaktperson
 • Bødestørrelser - der kan forventes meget skrappe sanktioner

Covid-19: Udfordringer og muligheder
   
 • Pålæg om mulighed for medarbejdertest
 • Arbejdsdeling - en mulighed, som nu kan bruges i hele 2021

Whistleblowerordning
 • lovforslag 1. kvartalt 2021
 • ordninger som omfattes af reglerne
 • hvordan etableres ordninger
 

 

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

29. marts
København
30. marts
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.900,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: