Løn og Personale 2021 - 1-dags kursus. Tilmelding her
EventDetailsDEV
Conference:loen_personale_2021
ConferenceId:5466113---OPERSONAL
Event:vejle_2021_10_14
EventId:5530939---OPERSONAL

Løn og Personale 2021

Kurset er målrettet nyheder som berører "løn- og personaleområdet", herunder opfølgning på den ny ferielov og overgangsperioden, barsel og sygedagpengeområdet, løntilskud, fleksjobordninger mv. Indholdet er tilpasset så det både er relevant for private som for offentlige arbejdsgivere.

Kurset afholdes som 1/2 dags kursus.

Den nye ferielov
 • Opfølgning på overgangsregler, indefrysning og udbetaling
 • Indeksering og forrentning - kan arbejdsgiver påvirke dette?
 • Periodiseringproblemstillinger
 • Efterfølgende reguleringer/korrektioner - bonusberegninger
 • Opfølgning på svar fra "STAR" - en række udvalgte problemstillinger

Nye regler i barselsloven fra 1. januar 2021

 • Nye regler for sorgorlov

Sygedagpenge
 • Ny praksis om modregningsadgang i løn ved manglende refusion

Løntilskud og fleksjob
 • Nye regler om løntilskud til voksenelever
 • Nye afgørelser fleksjob
Nye krav til løn- og ansættelsesvilkår ved ind- og udstationering
 • 1. januar 2021 ensrettes løn- og ansættelsesvilkår
 • Nye registreringskrav i virksomheder
 • Nye krav for opbevaring af dokumenter af hensyn til myndighedstjek
 • Krav til udpegning af kontaktperson
 • Bødestørrelser - der kan forventes meget skrappe sanktioner

Covid-19: Udfordringer og muligheder
   
 • Pålæg om mulighed for medarbejdertest
 • Arbejdsdeling - en mulighed, som nu kan bruges i hele 2021

Whistleblowerordning
 • lovforslag 1. kvartalt 2021
 • ordninger som omfattes af reglerne
 • hvordan etableres ordninger
 

 

Aktuel løn 2021

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Feriepenge til indefrysning, som skal reguleres i 2021, en række afledte konsekvenser af Covid-19, herunder hjemmearbejdspladser, lønnedgang, arbejdsdeling, kantineordning mv. Ny registreringspligt for visse grænseoverskridende "ordninger" er trådt ikraft 1. juli 2020. Status på bilbeskatningen 2021, særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

14. oktober
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 2.900,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

12. oktober
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: