Webinar - Lønadministration og HR - forhold
EventDetailsDEV
Conference:loenadministration_og_hr_forhold
ConferenceId:5431831---OPERSONAL
Event:

Lønadministration og HR - forhold

Webinaret har særlig fokus på udvalgte ansættelsesretlige nyheder samt nyheder med konsekvens for lønadministrationen, herunder ansættelsesretlige konsekvenser af COVID-19 lovgivning, DAC6 som udvider indberetningspligten for visse grænseoverskridende forhold, ny lovgivnings konsekvenser for anættelseskontrakter og personalehåndbog, ny arbejdsmiljølovgivning, ny sygedagpengelovgivning mv.
  
Følgende punkter vil være indeholdt indgår:
 
COVID 19: Afledte ansættelsesretlige konsekvenser
 • Ansættelseskontrakten og personalehåndbogen - ændringer i konsekvens af COVID-19
 • Hjemmearbejdspladser - konsekvenser for arbejdsgiver, f.eks. når arbejdsredskaber stilles til rådighed
 • Andre ansættelsesretlige konsekvenser som opfølgning på COVID-19
 • Sygedagpengerefusion for særligt udsatte mv.
 • Om arbejdsgivers ret til registrering og videregivelse af personoplysninger om COVID-19
 • Aftale om midlertidig arbejdsfordeling - en mulighed der rækker ind i 2021
 
DAC6 – nye indberetningskrav for visse grænseoverskridende ”ordninger”  
 • Særlig fokus på ordninger som berører løn- og personaleforhold
 
Personalepolitikker og ansættelseskontrakter – ændringer som konsekvens af ny lovgivning mv.  
 • Nyt direktiv på vej om minimumsrettigheder og gennemsigtighed - konsekvenser for kontrakt
 • Den ny ferielovs indvirkning
 • Covid-19
 • GDPR
 
Nye løn- og ansættelsesvilkår ved udenlandske ansættelser
 • Nye regler fra 1. august 2020 om harmonisering af ansættelsesforhold
 • Ændring i lønbegreb – konsekvenser for aflønning (herunder ferieløn)
 • Krav om offentliggørelse af arbejds- og ansættelses vilkår på hjemmeside i værtslandet
 • Udstationering over 12 måneder bliver generelt omfattet af alle ansættelsesvilkår i værtslandet
 • Ny opholdsordning for ikke EU borgere 
 • Nye krav til registrering, dokumentation og krav om udpegning af kontaktperson            
Andre nyheder - herunder:
 • Ændring af barselloven og sygedagpengeloven: udvidelse af sorgorlov
 • Arbejdsskader på arbejdspladser - nye anmeldelsesregler
 • Arbejdsmiljørepræsentanter - forbedret beskyttelse mod afskedigelse mv.
 • Styrket beskyttelse af LGTBI - personer mod forskelsbehandling mv.
 
Ny arbejdsmiljølovgivning 
 • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 30. september 2020- om regler og arbejdsgiverkrav
 • Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet
 • Skærpelse af bødeniveauet
 • Indførelse af kompetencepåbud
 

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: