Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)
>EventDetailsDEV
Conference:loenindberetning_mv_loen_personale_et_fagligt_netvaerk
ConferenceId:4255639---OPERSONAL
Event:

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)


Dagens hovedtema
Lønindberetning mv.
 
På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder Skattestyrelsens fokusområder i 2020/2021 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv. 

 
Program 
 • Velkomst
 • Praktisk info mv. v/ dagens vært
 • Dagens hovedtema v/ Frank Olsen
  Særlige opmærksomheder, bl.a.:   
  • SKATs fokusområder i 2020/2021 i relation arbejdsgiverkontrol 
  • Rettelser i eIndkomst
  • Indberetningsproblematikker/fejlområder
  • Udvalgte personalegoder
  • Skattefrie godtgørelser
  • Nyheder og opmærksomheder over en bred kam
 • ”Bordet rundt” ...
 • Indspark fra deltagerne - og andre dagsaktuelle problemstillinger
 • Eventuelt – det helt bløde punkt
 • Afrunding og exit
   
Mødeleder:     Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy
Facilitator:      Frank Olsen, skattekonsulent

 
 

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Mødedatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.495,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: