Den ny ferielov - praktiske problemstillinger (netværk Løn og personale)
>EventDetailsDEV
Conference:loenindberetning_mv_loen_personale_et_fagligt_netvaerk
ConferenceId:4255639---OPERSONAL
Event:

Den ny ferielov - praktiske problemstillinger (netværk Løn og personale)

På mødet drøftes en række praktiske problemstillinger i forbindelse med den ny ferielovs ikrafttræden den 1. september 2020. Vi samler op på de mange svar som STAR (styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) har givet på en lang række spørgsmål  om de nye regler.
Vi samler også op på overgangsregler mv. mellem den gl. ferielov og den ny ferielov.

Eksempler på punkter som vil blive drøftet på mødet:

 • Overført ferie efter den "gamle ferielov"  
 • Forskudsferie - fordele/ulemper
 • Beregning af feriegodtgørelse i forbindelse med fratrædelse
 • Indberetningsfrister for funktionærer og timelønnede
 • Udbetaling af ferie der ikke bliver afholdt på grund af sygdom og barsel  
 • Udbetaling af feriegodtgørelse til timelønnede – frister og praktisk tilrettelæggelse
 • Overførsel af ferie - den praktiske tilrettelæggelse
 • Samspillet  mellem ferieloven og feriefridage mv.
 • Problemstillinger  ved ændringer  af arbejdstid og løn under ferie for funktionærer(feriedifferenceberegning)
 • Udbetaling af ferie på forskud – gode råd  til hvordan man administrerer reglerne   
 • Problemstillinger der rejser sig i forbindelse med ferielukning, f.eks.  julelukket  
 • En gennemgang af reglerne vedrørende optjening og afholdelse af ferie i timer, hele/halve dage
 • Ferieafholdelse i forbindelse med en force majeure situation som COVID-19
 • Arbejdsgivers mulighed for at spørge ind til hvor meget ferie medarbejder  har holdt i et tidligere ansættelsesforhold og hvilken betydning det har for ferieafvikling i det aktuelle ansættelsesforhold
 • Rammerne for aftaler om overførsel af ferie flere år ud i fremtiden 
 • Hvad er beregningsgrundlaget for udbetaling af tidligere overført ferie?

Facilitatorer knyttet til netværket:

Advokat Rami Chr. Sørensen Djøf
Advokat Jon Lauritzen, DLA Piper

Mødeledelse og kontaktperson: Joachim Dauegaard, Økonomi & Personale 
 

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Mødedatoer

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.495,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: