Lønindberetninger - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:loenindberetninger
ConferenceId:4609065---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2019_11_05
EventId:4609074---OPERSONAL

Lønindberetninger

Kurset har som formål at give et overblik over  indberetningspligten - med særlig fokus på de områder som erfaringsmæssig giver anledning til flest spørgsmål og hvor fejlagtig indberetning i sidste ende kan blive dyrt for virksomhed og medarbejder.
 
Kurset er relevant for ansatte som til daglig arbejder med løn – både private og offentlige ansatte og uanset erfaringsniveau.
 
Nye indberetningskrav som en konsekvens af ny ferielov vil blive gennemgået, herunder indberetning i overgangsperiode.
 
Indberetningspligtige
Hvem skal indberette? Arbejdsgiver eller er der selvangivelsespligt for lønmodtagen
 
Lønsedlen
Opbygning, indhold og nødvendighed
 
Indberetning til eIndkomst-registret
Hvornår og hvad skal der indberettes?
 
Ny ferielov og nye indberetninger
Timelønnede – nye indberetningskrav
Ansatte med ret til løn under ferie – nye indberetninger
Korrekt anvendelse af feriepengefelterne i overgangsperioden
Løbende feriepengeindberetninger i indefrysningsperioden
Når den ansatte fratræder i overgangsperioden og der er foretaget løbende indberetninger
 
Identifikation af indkomstmodtagere
Er medarbejderen bosiddende i Danmark eller i udlandet?
 
Skattekortet
Hovedkort/bikort. Hvilket skal benyttes?
Hvordan får du fat i skattekortet.
Indberetning af ansættelsesoplysninger på medarbejderen.
 
Indkomsttyper
Hvornår skal vi bruge indkomsttyperne og hvilke. Lær at sondre mellem A-indkomst/B- indkomst/Honorarer.
 
Særlige opmærksomheder
Forskerordningen KSL §48 E/F, og medarbejdere med skattefritagelser
 
Rettelser i eIndkomstregisteret
Rettelser til indeværende år eller tidligere år: Hvordan? Hvilke perioder? Du lærer at lave masserettelser og sparer tid.
 
Rette indkomstmodtager
Er det en person eller virksomhed  (CPR/ CVR-nummer?) Bor lønmodtageren i
Danmark eller udlandet?
 
Lønperioden
Hvad er lønperioden? Er lønnen forud– eller bagudbetalt?
 
Periodisering i eIndkomst
Bonus og resultatløn når indberetningen vedrører flere perioder.
 
Arbejdssted
Anvendelsen af Produktionsnumre (P-nr.) og automatisk beregning af befordringsfradrag (Felt 11)
 
Detailoplysninger
Gennemgang af felterne til indberetning af detailoplysninger; bl.a. bruttoindkomst, løntimer, feriepenge, pension, ATP. Korrekt benyttelse af felterne.
 
Afstemning af eIndkomst
Afstemning i forhold til lønsystemet; valideringer og mulighederne i eIndkomst for at afstemme oplysninger
 
Indeholdelse og betaling
Indeholdelse og afregning/betaling af A-skat og AM-bidrag,  overblik over og anvendelse af Skattekontoen
 
Skattefrie godtgørelser
Et minefelt — du lærer at beregne og indberette rejse– og befordringsgodtgørelse
 
Personalegoder
I hvilke felter skal personalegoder oplyses og hvilke personalegoder er der tale om.
Hvordan værdiansættes personalegoder, og hvilke goder skal indberettes og hvem har ansvaret? Hvilke personalegoder beskattes af markedsværdien og hvilke efter fastsatte satser? Hvilke goder er skattefrie?
Vi gennemgår en række udvalgte personale goder, hvor udfordringerne er store i relation til indberetning, bl.a. personalegoder der overskrider bagatelgrænserne
 
SKATs sanktionsmuligheder
Hvad er konsekvenserne hvis indberetningerne til SKAT er forkerte, mangelfulde, eller måske endda helt mangler?
Instruktør:
Skattekonsulent Frank Olsen

Aktuel Løn 2019

Kurset giver praktiske eksempler på hvordan den ny ferielov påvirker indberetninger og opgørelser på lønområdet.Herunder ændringer af ferieindberetninger til eIndkomst, opgørelse af feriepengeforpligelse for 2019 for funktionæransatte som får ferie med løn, opgørelse af feriepenge i 2019 til indefrysning, feriedifferenceberegning ved enhver ændring i arbejdstid mv. Endvidere gennemgås andre nyheder inden for løn, herunder skattestyrelsens fokusområder for 2019 og 2020. Kurset er relevant for ansatte inden for løn - private som offentlig ansatte.

Løn & Personale 2019

Kurset samler nyeste regler og love, vigtige nye afgørelser inden for løn- og personaleområdet. Gennemgangen omfatter bla.: Ny ferielov, ny barselsdagpengeregler, ny indsigtsret i helbredsoplysninger fra 1. januar 2019, nye datasikkerhedsregler fra 1. januar 2019, nye krav til ansættelseskontrakter, status på ny persondataforordning herunder datatilsynets indsat i forhold til virksomheder, ny skatteindberetningslov (bl.a. lønindberetninger), ny lov om jobklausuler, nye regler om optjening af sygeferiegodtgørelse, forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelser mv. Kurset har været afholdt i mere end 10 år - altid opdateret med seneste lovnyt inden for løn- og personaleområdet. Kursusmateriale meget praktisk anvendeligt.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Løn & Personale

Der er oprettet netværk inden for løn- og personaleområdet i hele landet. Deltagerne har baggrund som f.eks. løn- eller personalechefer, lønassistenter, HR- koordinatorer, afdelingsledere, eksterne virksomhedskonsulenter mv. I alle grupperne er der tilknyttet fagspecialister som facilitatorer. Disse sikrer at deltagerne altid opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov. Grupperne mødes 3- 4 timer 4 gange årligt.

Tid & Sted

05. november
København
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: København

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

06. november
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: