Løntilskud og fleksjobordninger - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:loentilskud_og_fleksjobordninger
ConferenceId:5675503---OPERSONAL
Event:

Løntilskud og fleksjobordninger

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, mentorordninger etc.  På kurset medtages de seneste lovændringer og seneste retspraksis der har relevans for fleksjobsansættelser og løntilskudsansættelser.


Kursets hovedpunkter

Løntilskudsansættelse - den ”ny” løntilskudslov:

 • Samarbejdet med kommuner og jobcentre om jobansættelser, herunder vejledning og bistand til virksomheder
 • Etablering af løntilskudsjob – krav til ansættelseskontrakten
 • Merbeskæftigelseskravet ved oprettelse af løntilskudsansættelse
 • ”Rimelighedskravet” ved etablering a løntilskudsansættelse
 • Høring af tillidsrepræsentanter mv.
 • Betydningen af overenskomster og ”tilsvarende” faglige område for gyldigheden af løntilskudsansættelse
 • Varighedsbegrænsning for løntilskudsjob
 • Virksomhedspraktik
 • Voksenlærlingeordningen – nye regler om løntilskud i 2021
 • Jobrotationsordningen
 • Mentorordningen mv.
 • Betydningen af lov om tidsbegrænset ansættelse for løntilskudsjobs


Fleksjobsansættelse:

 • Fleksjobbets etablering
 • Kravene til kontrakten
 • Om fagforeningens, tillidsmandens og kommunens rolle inden ansættelsen
 • Kommunens/jobcenterets rolle
 • Lønfastsættelse og beskæftigelsesgrad
 • Betydningen af overenskomsten på det pgl. faglige område
 • Ændringer i arbejdsevne og forudsætninger
 • Sygedagpengelovens særlige regler for fleksjobbere
 • Den nye ferielovs betydning for fleksjobsansatte
 • Pensionsvilkår for fleksjobbere
 • Fastholdelsesfleksjob
 • Forskelsbehandlingslovens betydning for fleksjobbere
 • Lov om tidsbegrænset ansatte – og ansatte i løntilskud
 • Fravigelsesmuligheder for seniorfleksjobbere
 • Opsigelse af fleksjobbere – betingelser og krav
 • Betydningen af opnåelse af pensionsalderen for fleksjobbet


 


 


 


 


 

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: