Løntilskud og fleksjobordninger - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:loentilskud_og_fleksjobordninger
ConferenceId:5675503---OPERSONAL
Event:

Løntilskud og fleksjobordninger

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc. På kurset medtages de seneste ændringer i løntilskudsregler mv.

 
Kursets hovedpunkter

 

Den ”ny” løntilskudslov:

 • Samarbejdet med kommuner og jobcentre om jobansættelser, herunder vejledning og bistand til virksomheder
 • Forenkling og automatisering for arbejdsgivere i procedurer ved ansøgning om løntilskud og ansættelser i virksomhedspraktik mv.
 • Ensretning af ”merbeskæftigelseskravet ved oprettelse af løntilskud
 • Høring af tillidsrepræsentanter mv.
 • Harmonisering af varighedsbegrænsning for løntilskudsjob
 • Fravigelsesmuligheder for seniorfleksjobbere
 • Større krav til arbejdsgivere for personer i virksomhedspraktik
 • Forenkling af voksenlærlingeordningen
 • Udvidelse af jobrotationsordningen
 • Justering af fleksjobordning, mentorordningen mv.

Ansættelsesretlige forhold ved fleksjobbere, ansatte i lønskud etc.

 • Når du ansætter og opsiger en fleksjobber og ansatte i løntilskud mv.
 • Forskelsbehandling af fleksjobbere, ansatte i løntilskud, virksomhedspraktikanter etc.
 • Opsigelse af fleksjobbere ved opnåelse af pensionsalder
 • Lov om tidsbegrænset ansatte – og ansatte i løntilskud
 • Indberetning og indefrysning af feriepenge for fleksjobbere
 • Hvilke krav stilles der til kontrakten i løntilskudsansættelse?
 • Om fagforeningens, tillidsmandens og kommunens rolle inden ansættelsen
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Aktuel HR Jura

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Ny arbejdsmiljølovgivning med ny bekendtgørelse om regler og arbejdgiverkrav til det psykiske arbejdsmiljø. Ny udstationeringlov fra 1. januar 2021 om ensretning af løn- og ansættelsesvilkår mv.Datatilsynets fokusområder inden for persondata herunder områder, der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Forbedring af ansættelsesforhold for arbejdsmiljørepræsentanter på vej.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

25. november
Vejle
26. november
Storkøbenhavn

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: