Moms og afgifter 1: Grundlæggende - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:moms-grundlaeggende
ConferenceId:1160239---OPERSONAL
Event:

Moms og afgifter 1: Grundlæggende

Kort om kurset:

Der er tale om et kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset afholdes over to dage (del 1 og del 2), hvor del 1 indeholder mere grundlæggende regler, mens del to gennemgår en række specielle forhold.INDHOLD:
 

Momspligtens omfang, fritagelser og registreringsforhold
 • Momssystemet/terminologi
 • Momspligtige personer, herunder registrering
 • Momspligtige transaktioner
 • Fritagelser 
 • Del- og fællesregistrering
 
Salgsmoms
 • Opgørelse og afgrænsning af momsgrundlaget
 • Hvornår og af hvilket beløb skal der beregnes moms?
 • Håndtering af rabatter, bonus, returvarer, tab på debitorer, mv.
 • Håndtering af udlæg og viderefakturering
 • Madordninger, herunder kantinemoms og beregning heraf 

Købsmoms mv.
 • Betingelser for fuld, begrænset og ingen fradragsret
 • Hotelophold og restaurationsydelser  - særlige opmærksomheder
 • Madordninger; kantine, catering mv.  Hvordan opgøres momstilsvaret?
 • Bespisning i forbindelse med overarbejde mv.
 • Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
 • Større indkøb, herunder investeringsgoder og opgørelse af reguleringsforpligtelse for moms
 • Delvis fradragsret ved blandede aktiviteter – hvordan opgøres fradraget?
 • Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres fradraget? Nu to metoder...
 • Køb og drift af motorkøretøjer
 • Fradragsret for personaleomkostninger
 • Receptioner og "Åbent Hus" - reklarme, repræsentation... eller maskeret løn?
 • Hotel og restaurationsydelser        
 • Udlæg eller viderefakturering? Den korrekt momsmæssige behandling...
 • ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse.
 
Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
 • Krav til fakturagrundlaget og fakturaindhold
 • Korrekt dokumentation (et SKAT-fokusområde). Hvis du fejler her, bliver det dyrt...
   
Angivelse og betaling
 • Angivelsessystemet - frister, negative angivelser, efterangivelser, foreløbige fastsættelser, renter
    

Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelser ”Moms og Afgifter” og "Bogholderi og Regnskab" . Ved deltagelse på henholdsvis 5 og 4 kurser på en uddannelse udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.
 
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Skat'.

Aktuel Moms og afgifter 2021

Moms- og toldspørgsmål i forlængelse af Storbritaniens udtræden af EU, afgiftsmæssige konsekvenser af ny klimaaftale fra 1. januar 2021, status på EU momsreformen, den ny E-handelmomspakke fra EU samt opgør på vej med ”omvendt betalingspligt” er blandt nyhederne på Aktuel moms 2021.

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

International Moms 2021

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Moms og afgifter 2: Specielle forhold

Der er tale om et kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset afholdes over to dage (del 1 og del 2), hvor del 1 indeholder mere grundlæggende regler, mens del to gennemgår en række specielle forhold.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

07. april
København
08. april
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: