Momsreglerne fra A-Z - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:moms-grundlaeggende
ConferenceId:1160239---OPERSONAL
Event:koebenhavn_2020_09_08
EventId:5164645---OPERSONAL

Momsreglerne fra A-Z

Målgruppe:
Dette kursus retter sig mod alle, der har behov for et overblik over momsreglerne, hvad enten moms er nyt for dig eller du bare vil have en "brush-up" på moms. 

Kort om kurset:
Der er tale om et grundlæggende kursus, der behandler momspligtens omfang, de registreringsmæssige forhold, salgsmoms, fakturakrav og regnskabsbestemmelser, regler for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret samt håndtering af investeringsgoder. Kurset giver desuden en introduktion til lønsumsafgift, godtgørelse af energiafgifter og moms ved handel med udlandet. Kurset blev først gang afholdt i 1999 - kursets indhold er naturligvis tilpasset "tiden", og er altid opdateret med nyeste regler og praksis.

Altid opdateret med nyeste regler og praksis. Med fokus på faldgruber, muligheder og særlige opmærksomheder.   


INDHOLD:
 

Momspligtens omfang, fritagelser og registreringsforhold
 • Momssystemet/terminologi
 • Momspligtige personer, herunder registrering
 • Momspligtige transaktioner
 • Fritagelser 
 • Del- og fællesregistrering
 
Salgsmoms
 • Opgørelse og afgrænsning af momsgrundlaget
 • Hvornår og af hvilket beløb skal der beregnes moms?
 • Håndtering af rabatter, bonus, returvarer, tab på debitorer, mv.
 • Håndtering af udlæg og viderefakturering
 • Madordninger, herunder kantinemoms og beregning heraf 


Købsmoms mv.
 • Betingelser for fuld, begrænset og ingen fradragsret
 • Hotelophold og restaurationsydelser  - særlige opmærksomheder
 • Madordninger; kantine, catering mv.  Hvordan opgøres momstilsvaret?
 • Bespisning i forbindelse med overarbejde mv.
 • Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
 • Større indkøb, herunder investeringsgoder og opgørelse af reguleringsforpligtelse for moms
 • Delvis fradragsret ved blandede aktiviteter – hvordan opgøres fradraget?
 • Telefoner, PC og internet – hvordan opgøres fradraget? Nu to metoder...
 • Køb og drift af motorkøretøjer
 • Fradragsret for personaleomkostninger
 • Receptioner og "Åbent Hus" - reklarme, repræsentation... eller maskeret løn?
 • Hotel og restaurationsydelser        
 • Udlæg eller viderefakturering? Den korrekt momsmæssige behandling...
 • ’Indenlandsk omvendt betalingspligt’ - de særlige regler og opmærksomheder i relation til disse.
 
Fakturakrav og regnskabsbestemmelser
 • Krav til fakturagrundlaget og fakturaindhold
 • Korrekt dokumentation (et SKAT-fokusområde). Hvis du fejler her, bliver det dyrt...
   
Angivelse og betaling
 • Angivelsessystemet - frister, negative angivelser, efterangivelser, foreløbige fastsættelser, renter
   
Lønsumsafgiftspligt og registrering – en introduktion
 • Hvem skal betale lønsumsafgift?
 • Opgørelsesmetoder og beregning
 • Angivelse og betaling
 
Energiafgifter – en introduktion
 • Afgiftsregler - herunder godtgørelse af energiafgifter - procesvarme/komfortvarme sondring
   
Handel med udlandet – en introduktion
 • De grundlæggende principper og regler ved handel med varer og ydelser på tværs af landegrænser
 • Tilbagesøgning af moms fra udlandet
   

Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelser ”Moms og Afgifter” og "Bogholderi og Regnskab" . Ved deltagelse på henholdsvis 5 og 4 kurser på en uddannelse udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.
 
Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Skat'.

Instruktør:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Aktuel Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Fra bogholderi til regnskab - grundlæggende (2 dage)

Lær at udarbejde et årsregnskab fra A-Z. Fra bilag til selvangivelse! På dette 2-dages kursus giver vi dig en bred gennemgang og forståelse for de bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så du er godt ”klædt på” som medarbejder i en regnskabsafdeling. Du lærer om grundlæggende bogholderi- og regnskabsmæssige begreber og den lovgivning, som ligger til grund for regnskabsopgaverne mv. i det daglige bogholderi. På kurset får du tillige et indblik i en række særligt problemfyldte skatte- og momsmæssige områder, som en regnskabsmedarbejder støder på i det daglige. Kurset er praktisk tilrettelagt som en kombination af undervisning og opgaveløsning.

International Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Tid & Sted

08. september
Hvidovre
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

01. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp:

Hotel Scandic

Moderne hotel med lækre, lyse konferencelokaler placeret kun 8 km. fra København. Frokosten tilberedes af sæsonens friske råvarer og består af danske og internationale retter. Gratis parkering. Gratis Wi-Fi.