Moms & Skat 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:moms-og-skat
ConferenceId:81279-----OPERSONAL
Event:

Moms & Skat 2019

Målgruppe:
Økonomi– og regnskabschefer samt deres medarbejdere eller revisorer som ønsker overblik over området. 

Kort om kurset:
Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, lønomlægning, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler. Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Indhold: 

De skatte- og momsmæssige fradragsregler
Almindelige krav og betingelser for at opnå fradrag
Udgifter som er gjort fradragsberettigede
 
Personalegoder/personalepleje - skat og moms
 Personalegoder eller skattefri personalepleje
 Fuld, begrænset eller ingen fradragsret
 Lønomlægning: Hvornår kan det betale sig? Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler
 Multimedieområdet:  Telefon, PC'ere, internet mv.
 Små personalegoder: 1.200 kr.'s grænsen 
 Andre personalegoder:  6.200 kr.'s grænsen
 Personalearrangementer: Fester, julefrokoster, motionsløb, ”teambuilding” m.v.          
 Personaleforeninger
 Skattefri godtgørelser - muligheder og faldgruber
Skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress (Styresignal)

Arbejdsgiverpligter i forhold til personalegoder            
 Indberetningspligt på personalegoder - Status på aktuelle regler for indberetning og bagatelgrænser
 Arbejdsgivers kontrolpligter i forhold til visse personalegoder
 Den praktiske styring af personalegoder i virksomheden
 
Fakturakrav
 Skatte- og momsmæssige krav
 Købers risiko for at faktura er korrekt
 Økonomiske risici ved ukorrekt eller mangelfuld dokumentation
 
Rejseomkostninger

 Transport, ophold og fortæring - overblik over reglerne 
 Skattefri rejsegodtgørelse  - muligheder
 Indberetningsregler samt arbejdsgivers egenkontrol
 
Kørsel i personbiler og varebiler
 Fri bil eller skattefri befordringsgodtgørelse?
 ”Specialindrettede” køretøjer - særlige regler
 Skiftende arbejdssteder og vagtordninger
 Skattefri befordringsgodtgørelse, - herunder 60-dages reglen
 
Reklame-/repræsentation
 Reklame, repræsentation og kommerciel gæstfrihed
 Mødeservering i egne lokaler
 Arbejdsgiverbetalte madordninger
Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Skat'.

Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Bogholderi & Regnskab" og ”Moms, Skat og Afgifter
Ved deltagelse på henholdsvis 5 og 4 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

 

Aktuel Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra Skatterådet. Desuden fokuserer vi på Skattestyrelsens udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

International Moms 2020 (inkl. EU-momsreform)

EU - momsreformen implementeres løbende fra 1. januar 2020. Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: