Moms & Skat 2019 - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:moms-og-skat
ConferenceId:81279-----OPERSONAL
Event:vejle_2019_08_20
EventId:4464843---OPERSONAL

Moms & Skat 2019

Målgruppe:
Økonomi– og regnskabschefer samt deres medarbejdere eller revisorer som ønsker overblik over området. 

Kort om kurset:
Kurset giver en aktuel status på de moms- og skattemæssige fradragsregler og en gennemgang af de arbejdsgiverpligter der knytter sig til personalegoder, herunder multimedieordninger, lønomlægning, personaleforeninger, lejlighedsgaver, biler, bagatelgrænser mv. Kurset er opdateret med nyeste domme, afgørelser og styresignaler. Kurset har været afholdt i ca. 10 år – altid opdateret med seneste nyt. Meget brugbart kursusmateriale.

Indhold: 

De skatte- og momsmæssige fradragsregler
Almindelige krav og betingelser for at opnå fradrag
Udgifter som er gjort fradragsberettigede
 
Personalegoder/personalepleje - skat og moms
 Personalegoder eller skattefri personalepleje
 Fuld, begrænset eller ingen fradragsret
 Lønomlægning: Hvornår kan det betale sig? Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler
 Multimedieområdet:  Telefon, PC'ere, internet mv.
 Små personalegoder: 1.200 kr.'s grænsen 
 Andre personalegoder:  6.200 kr.'s grænsen
 Personalearrangementer: Fester, julefrokoster, motionsløb, ”teambuilding” m.v.          
 Personaleforeninger
 Skattefri godtgørelser - muligheder og faldgruber
Skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress (Styresignal)

Arbejdsgiverpligter i forhold til personalegoder            
 Indberetningspligt på personalegoder - Status på aktuelle regler for indberetning og bagatelgrænser
 Arbejdsgivers kontrolpligter i forhold til visse personalegoder
 Den praktiske styring af personalegoder i virksomheden
 
Fakturakrav
 Skatte- og momsmæssige krav
 Købers risiko for at faktura er korrekt
 Økonomiske risici ved ukorrekt eller mangelfuld dokumentation
 
Rejseomkostninger

 Transport, ophold og fortæring - overblik over reglerne 
 Skattefri rejsegodtgørelse  - muligheder
 Indberetningsregler samt arbejdsgivers egenkontrol
 
Kørsel i personbiler og varebiler
 Fri bil eller skattefri befordringsgodtgørelse?
 ”Specialindrettede” køretøjer - særlige regler
 Skiftende arbejdssteder og vagtordninger
 Skattefri befordringsgodtgørelse, - herunder 60-dages reglen
 
Reklame-/repræsentation
 Reklame, repræsentation og kommerciel gæstfrihed
 Mødeservering i egne lokaler
 Arbejdsgiverbetalte madordninger
Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer i kategorien 'Skat'.

Bemærk:
Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb "Bogholderi & Regnskab" og ”Moms, Skat og Afgifter
Ved deltagelse på henholdsvis 5 og 4 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

 
Instruktør:
Seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Aktuel Moms 2019 (ny EU-momsreform på vej)

Kurset giver en status på momsområdet lige nu, samt hvad vi kan forvente i den nærmeste fremtid - med fokus på danske og internationale momsforhold. Der sættes fokus på lovregler, afgørelser, domme, styresignaler og bindende svar fra SKAT. Desuden fokuserer vi på SKATs udmeldte fokusområder i deres kontrolarbejde, og generelle risikoområder inden for momsområdet, som er åbne for skøn og fortolkninger, og som i sidste ende derfor også kan blive en økonomisk risiko for virksomheden. I kurset indgår ligeledes nationale- og internationale momsnyheder...

Aktuel Skat 2017

Hovedpunkter: Ny generationsskiftepakke, ny skatteindberetningslov – konsekvenser for arbejdsgivere, ny skattekontrollov – konsekvenser for arbejdsgivere, hovedaktionærbeskatning – optimal aflønning, rette indkomstmodtager – SKAT rejser sager, hvor hovedaktionæren betaler 112 kr. i skat, hver gang, han har tjent 100 kr., seneste nyt vedrørende beskatning af fri bil og bolig, lønudgifter – SKAT begrænser fradrag for visse lønudgifter, skattefrie kørselsgodtgørelser – SKAT rejser en del sager p.t., udvalgte nye love, udvalgte nye styresignaler mv.

International Moms 2019 (ny EU-momsreform på vej)

Moms er om noget blevet et højaktuelt og prioriteret emne på dagsordenen. Såvel i EU, som hos politikere, myndigheder og viksomhederne selv. "International Moms" kommer ind på de relevante opmærksomheder i den forbindelse, herunder Brexit's betydning for den internationale handel. Endvidere barsler EU med at afskaffe "omvendt betalingspligt" for salg inden for EU. Vigtigt at være klar i forhold til disse nyheder i godt tid. Kurset indeholder bl.a. regler for afhentningskøb, regler om månedsvis indberetning, faktureringsregler, validering af momsnummer, øgede dokumentationskrav for varetransport i EU, og ikke mindst de særlige dokumentationskrav overordnet set, der gælder for handel med udlandet. Desuden kigger vi på kædehandler og mange praktiske eksempler gennemgås. Kurset har været afholdt i 15 år - altid med seneste opdateringer inden for den internationale moms. Meget brugbart kursusmateriale.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

20. august
Vejle
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Vejle

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

24. oktober
Aarhus
04. november
København

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: