Moms og fast ejendom - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:moms_og_fast_ejendom
ConferenceId:6423701---OPERSONAL
Event:

Moms og fast ejendom

Kurset giver en samlet gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Der er de seneste år truffet afgørelser som radikalt har ændret på den momsmæssige behandling af fast ejendom. Kurset ser i denne sammenhæng også på optimeringsmuligheder inden for området.

 • Generelt, definitioner og afgrænsninger og betydning heraf for momspligten
 • Køb og salg af ejendomme
  • Salg af nye bygninger
  • Salg af væsentligt istandsatte bygninger
  • Salg af bebyggede ejendomme - KPC-dommen
  • Salg af byggegrunde
  • Overdragelse af virksomhed
   • Igangværende byggeprojekter/udlejningsejendomme
  • Udtagningsmoms
  • Reguleringsregler
  • Fradrag - omkostninger knyttet til køb og salg
 • Udlejning af fast ejendom
  • Boligudlejning
  • Udlejning af p-plads og øvrige momspligtige indtægter
  • Erhvervsudlejning - frivillig momsregistrering
  • Opkrævning af leje, nøglepenge mv.
 • Fradragsret for moms
  • Kvadratmeterfordeling
  • Omsætningsfordeling
  • Sektorisk opdeling
  • Opgørelse af reguleringsforpligtelse
 • Særlige forhold
 • Dokumentation, håndtering af udenlandske fakturaer mv.
 
Instruktør:
Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Aktuel Moms og afgifter 2023

Kurset behandler aktuelle moms- og afgiftsmæssige emner - nationalt og internationalt. Fra 19. januar 2023 er Skattestyrelsen påbegyndt omfattende kontrolindsats af EU salg uden moms efter fejl i mere end 80 pct. af momsindberetninger. På kurset er medtaget moms- og afgiftsforhold vedrørende biler som aktuelt tema. En række ændringer i forhold til energiafgifter og godtgørelser indgår. Særlige moms- og toldmæssige konsekvenser af Storbritaniens udtræden af EU indgår sammen med en status på Quick-fix, E-handelspakken samt ny klimatold på visse vare som indføres fra efteråret 2023.

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

International Moms 2023

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020.

Momsfradrag A-Z

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. På kurset gives endvidere en kort introduktion til den internationale moms. Fakturakrav og regnskabsbestemmelser herunder krav om afstemning af moms i forbindelse med momsangivelse gennemgås. Nyheder inden for momsområdet indgår som en del af kurset og er medtaget i sammenhæng med kursets delemner.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

02. oktober
Hovedstaden
03. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 2.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: